меню
  • Нашият блог

Нашият блог

В страницата Нашия БЛОГ ще се стремим да качваме информация полезна за клиентите ни. Нашите колеги ще се стремят към писане на статии разбираеми за крайния потребител и ограмотявайки го по теми свързани с продуктите, които произвеждаме. 

Предимствата на кварцовата епоксидна настилка

Кварцовата епоксидна мозайка представлява трикомпонентна композиция на основата на епоксидна смола, която намира приложение като защитно и/или декоративно покритие на зони, подложени на тежък трафик, абразивно и химическо въздействие, атмосферни услови...
27 09.2021 виж още »

Корозия. Покрития за защита от корозия.

Предотвратяването на корозията е основна задача на много инженери и техници, работещи в строителството и машиностроенето. Изборът на покрития за защита трябва внимателно да се съобрази с конкретните условия на околната среда и специфика на производство...
19 07.2021 виж още »

Видове епоксидни подове

Може да се групират три основни типа епоксидни подови настилки: подове без разтворители, подове с разтворители и епоксидни настилки на водна основа....
03 02.2021 виж още »

СИЛИКОНИ ТИП „RTV-2“

RTV-2 силикони са и всички силиконови пасти с марката "Силаст Д-2", предлагани от повече от 25 години от Химатех АД. Те са изключително лесни за експлоатация, с много добри механични свойства и висока термостабилност (до 200 °С)....
07 01.2021 виж още »

Смоли и/или покрития за директен контакт с храни - изисквания и регламенти

За да се декларира и твърди, че дадена смола или покритие е подходящо за директен контакт с храни в ЕС, трябва то да отговаря на Регламент (ЕС) № 10/2011, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/213 и да бъде изпитано по различни методи и стандарти като БДС EN 15137:2006,...
20 01.2021 виж още »

Ако имате въпроси относно дадена статия или сте намерили грешка, моля пишете ни.