меню
  • Изберете подходящата лаковобояджийска антикорозионна система съгласно ISO 12944

Изберете подходящата лаковобояджийска антикорозионна система съгласно ISO 12944

Изберете подходящата лаковобояджийска система за стомана съгласно стандарт ISO 12944 в 3 лесни и бързи стъпки.

 

Стъпка 1

Определете степента на корозия на околната среда

Стъпка 2

Определете степента на дълготрайност

Стъпка 3

Изберете вашата лаковобояджийска система съгласно ISO 12944-5

 

Вижте и изтеглете нашия наръчник за избиране на подходящите антикорозионни грундове и бои съгласно стандарта тук.

Химатех предлага разнообразие от защитни грундове и бои за метал. За повече информация, свържете се с нас.

01 01.2021 02 01.2021