меню
  • Други
върни към всички

Други

Product Name

Етилсиликат 40

Етилсиликат 40 е свързващо вещество в процесите на леярската промишленост, а също така влиза и в състава на различни грундове и други продукти. Смес от тетраетоксисилан и полиетоксисилоксани с линеен строеж....