меню
 • Полиурея

Полиурея

Полиуреите се използват за придаване на водоустойчивост на покриви, плувни басейни, паркинги, резервоари и други. Ароматният полиуретан се използва за подови настилки.

 

Полиуреята е синтетичен полимер, получен чрез реакция на полиприсъединяване на алифатен/ароматен изоцианат или на изоцианат преполимер, с полифункционален амин, обикновено в съотношение 1:1. Реакцията на полимеризация на чистата полиурея, води до получаването на най-добрата водоустойчива мембрана, която в същото време се характеризира с отлична еластичност и механична якост. По подобен начин се получават полиуретаните и така наречиените „хибриди“ - смес между полиуретани и полиурея.

 

Ароматните изоцианати, които се използват най-често са метилен дифенилдиизоцианат (MDI),  а от алифатните изоциани са: хексаметилен диизоцианат (HDI), толуен диизоцианат (TDI) и изофорон диизоцианат (IPDI). Свойствата на полимера са повлияни от избора на изоцианат. Изоцианатът, който се използва за получаването на полиуреята е преполимер на MDI, който създава много добра еластичност и повишава реактивността на продукта. Другият компонент при полиуреята-аминът, е по-сложно устроен, като най-често се състои от:

 • високомолекулен полиетерамин - поради своята висока гъвкавост e главната част от веригата на полимерът;
 • нискомолекулен полиамин - той служи като връзка между високомолекулният полиетерамин и изоцианатните групи;
 • пигменти и добавки;

 

Предимства на полиуреята:

Най-големите предимства, с които полиуреята се отличава, са:

 • Висока реактивност, бързо омрежване;
 • Висока химикоустойчивост и механична якост;
 • Устойчивост на високи температури;
 • Отлична еластичност на филма и устойчивост на пукане и разкъсване;
 • Водоустойчивост;
 • Възможност за нанасяне в дебел слой, дори на вертикални повърхности;
 • Подходяща е за повечето видове основи (метал, бетон, дърво, старо полиуретаново покритие и др);
 • Втвърдява изключително бързо, което позволява бързо изпълнение на работата;

 

Подготовка на основата:

За постигане на безупречно покритие, едно от най-важните неща е подготовката на основата, незнависимо каква е тя. За целта трябва да се съобразят някои фактори:

 • вид и състояние на основата;
 • цялостната система, която ще се нанася;

 

Подготовката на бетона се извършва механично, с използване на абразивно почистващо съчноструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигане на здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти /шупли, празнини, цепнатини/ да се разкрият напълно. При необходимост шуплите, дупките, цепнатините се запълват с кит, като преди това трябва да се грундират. След втвърдяване на кита обработената повърхност се шлайфа, за да няма грапавини. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напълно, преди полагането на продукта, с четка и прахосмукачка.

Металните повърхности трябва да бъдат подготвени чрез бластиране до Sa 21/2. /ISO 8501-1/. Нагара от заваряването трябва да се отстрани. Фугите и заварките трябва да се прешлайфат. Металната основа трябва да бъде без замърсявания, омаслявания, които влошават адхезията. Препоръчително е почистване с водоструйка преди бластиращото почистване.

 

Нанасяне на полиуреята:

Прилагането на полиуреята обикновено се извършва в горещо състояние; за това е необходимо специално оборудване за горещо пръскане на двукомпонентни системи, под високо налягане (тип GRACO Reactor E-XP2). Други производители на подобни машини са Wiwa, Magma. Тази машина осигурява налягане от 190-200 бара при температура от 70°C. Така нанесена полиуреята изсъхва само за 3 или 4 секунди. Позволява нанасянето само на един слой, като дебелина може да варира от 0,5 мм до 15 мм. Съществува и така наречената „студена полиурея“ или полиурея за студено нанасяне, тя не изисква оборудване за пръскане, тъй като се обработва ръчно с помощта на гумен инструмент, шпатула или мистрия. Тази полиурея отнема повече време за изсъхване, отколкото, когато се напръсква горещо.

 

Предимно цялостната система, в която се използва полиуреята, е предназначена за хидроизолации.

 

Тя се състои от:

 • Бариерен грунд, който задържа капилярната и осмотична влага;
 • Уплътняващ грунд, който ще създаде плътен слой върху основата, като я подготви отлично за пръскането на полиурея. Ако е необходимо е възможно и нанасянето на кварцова посипка, заедно с този грунд;
 • Полиурея;
 • Ако изоцианатът, използван в полиуреята е ароматен, то ще бъде необходимо нанасянето на подходящ запечатващ слой с УВ защита, за да се избегне пожълтяване на покритието.

 

От съществено значение е подборът на правилно работно облекло, когато ще се работи с полиурея. Задължително е цялото тяло, ръце и глава да бъдат покрити. Препоръчително е използватнето на респираторна маска, която покрива цялото лице, със сменяеми филтри ABEK.

 

Може да предложим и да ви консултираме за следните продукти:

- ароматна и алифатна полиурея, която може да се пръскана с би-миксер машина
- полиурея за ръчно приложение
- грундове за предварителна обработка на повърхността както и топкоут продукти

24 02.2022 12 11.2022