меню
  • Основни принципи и препоръки при работа с епоксидни смоли
  • Основни принципи и препоръки при работа с епоксидни смоли

Основни принципи и препоръки при работа с епоксидни смоли

В тази статия ще се засегнат някои основни насоки и препоръки за начинаещи ентусиасти в изработката на изделия от епоксид от технологична (химическа) гледна точка.

 

Епоксидните смоли могат да се втвърдяват посредством няколко способа: химически (чрез втвърдител); чрез нагряване или чрез облъчване с UV светлина. За получаването на декоративни изделия се използват смоли, които се втвърдяват при нормални условия по химичен път – чрез добавянето на втвърдител. Това означава, че имаме комплект от 2 компонента – смола и втвърдител. И двата са течни и се смесват непосредствено преди работа. Обикновено количествата са предварително изчислени и се продават в подготвени комплекти за улеснение на клиента. В такъв случай е нужно само да се смесят състава на компонент 1 с този на компонент 2. При по-големите разфасовки, ако има нужда да се забърка малко количество преди цялостното смесване се прeтеглят двата компонента в предварително упоменато количество на етикета, пример: „100 т.ч. от компонент 1/смола се смесват с 43 т.ч. компонент 2/втвърдител“. Като измерването на частите може да е тегловно или обемно. Изключително важно е да се обърне внимание на това, тъй като поради различната плътност на съставите 100 грама НЕ са равни на 100 милилитра! Съответно, ако е упоменато тегловни части, значи чрез претегляне, ако е обемни части, следователно обемно.

 

!!! Моля Ви, следвайте стриктно препоръките от производителя. Всякакви своеволия могат да доведат до разочароващи крайни резултати.

 

Добавянето на повече втвърдител спрямо изчисленото от фирмата производител съотношение ще доведе до непълно втвърдяване на смолата и получаването на така наречените меки места (soft spots). Тоест повече втвърдител не означава, че смолата ще втвърди по-бързо и респективно обратното, че по-малко втвърдител ще ви осигури повече време за работа. Недостатъчното количество на втвърдителя ще доведе до невъзможност на покритието да се втвърди и ще трябва механично да премахнете всичко и да започнете процеса отначало.

 

А какъв е процесът ли?

Първо си направете план, какво искате да постигнете и как ще го направите. След това съберете всички нужни материали, инструменти, почистващи средства и т.н. Обработете повърхността си адекватно преди да започнете каквото и да е било. Това означава повърхността ви да е чиста, обезпрашена и обезмаслена, фиксирана и обезопасена. Все пак ще работите с химикали и е нужно да сте сигурни, че няма източници на топлина в близост, подсигурили сте си лични предпазни средства, в това число: ръкавици за еднократна употреба, очила химически, работно облекло и най-важното предпазна маска с респираторни филтри. Разбира се хората сме различни и не всеки получава алергични реакции, но е важно да се знае, че по време на втвърдяването на епоксидните смоли се отделят токсични вещества в следствието на химическата реакция. Тези изпарения не са видими и в някои случаи нямат и мирис. Но продължителното излагане (години наред)  на такива „пари“ може да доведе до здравословни проблеми. Има хора, които са по-чувствителни и при най-краткия контакт с този вид синтетични смоли получават обриви и други алергични реакции. За тях се препоръчва работа под камина и възможно най-малко време да се излагат на тези влияния. В противен случай е най-добре да преустановят работата с епоксиди. Трябва да се знае, че след пълното втвърдяване на епоксидите няма отделяне на каквито и да е било вредни вещества в околната среда и те са вече абсолютно безопасни. В случай на инцидент и част от състава попадне върху кожата, очите или други такива места е важно да пазите оригиналната опаковка, тъй като на етикета спрямо действащите законови рамки, всеки производител трябва да опише препоръки за безопасност. Освен това при нужда от медицинска помощ етикета ще даде важна информация на медицинските работници относно състава и възможните реакции, които могат да се получат от дадения продукт.

 

Толкова за безопасността. От тук нататък следва вече същинският процес по смесване, изливане или нанасяне на сместа. Като първа стъпка си подгответе нужните съдове за разбъркване на смолата и втвърдителя. Винаги си вземете поне още 1 съд освен първоначално предвидените. Ще ми благодарите в последствие. Пристъпваме към смесването. На пръв поглед не е нещо трудно, но всъщност е една от най-важните части за целия Ви проект. Всички пигменти, добавки било то сухи или течни се препоръчва да се добавят към смолата. В някои случаи важи и обратното, но тогава е изрично опоменато. Както вече споменахме следвате точните инструкции на етикета на производителя и внимателно измервате по тегло или обем двата компонента в точно определеното съотношение. Пример, при „Епоксидна смола устойчива на пожълтяване 600mPas“ е описано на етикета следното: „Преди нанасяне се смесват 100 т.ч. Епоксидна смола (компонент 1) и 45 т.ч. втвърдител (компонент 2)“. Както се вижда, ства върпос за тегловни части. Тоест ако сложите 100 гр смола ще трябва да прибавите 45 гр. втвърдител. И така може да си преизчислите количества, които са нужни за вашите цели.

Смесват се двата компонента и се разбъркват с механична бъркалка на бавни обороти в рамките на 1,2 минути. Обират се стените и ръбовете, доразбърква се още малко и след това е доста препоръчително да прехвърлите вече готовата смес в нов съд и да разбъркате отново за ~20 секунди. По този начин може да сте сигурни, че няма нереагирала смола или втвърдител. Едва тогава можете да преминете към стъпката с изливането на смолата или нейното нанасяне чрез четка или валяк. По време на разбъркването и по време на изливането се образуват мехурчета въздух в сместа. Изчакайте 5-10 минути след като сте изляли сместа и след това използвайте някои от следните способи за обезвъздушаване. Вариант 1 е да напръскате повърхността с чист етилов или изопропилов алкохол. Разбира се не обилно. Може да се наложи да повторите преди смолата да започне да желира. Вариант 2 с газова горелка от достатъчно голямо разстояние и за много кратко време. С този метод трябва да внимавате изключително много тъй като е възможно да прегреете смолата и да причините дефекти на крайното покритие. Вариант 3 използването на вакуумна камера за малки детайли. При този метод има много специфика, тъй като под вакуум смолата може да започне да ври при стайна температура и ако решите да прибегнете към този метод, се уверете, че сте се запознали обстойно с процеса.

 

Втвърдяването на смолите

По време на втвърдяването сместа преминава през няколко етапа. Обикновените смоли, които са за тънки слоеве, имат около 30 минути време за работа. Тоест 30 минути сместа е течна. След около 30-та минута започва сгъстяване на композицията и тя придобива желеподобна структура. Този етап се нарича желиране. След желирането идва същинското втвърдяване. Обикновено след 24 часа смолата би трябвало да е набрала достатъчна якост, че като я натиснете с пръст да не се деформира. Освен това трябва да не лепне като я докосвате. Ако тези признаци не са налице, значи смолата все още не е втвърдила достатъчно. Пълните якостни показатели се добиват след 7 денонощия на всички епоксидни смоли. В следващата статия ще засегнем дефектите в крайните покрития. Какво ги поражда и как могат да се разрешат различните казуси.

26 04.2020 05 11.2020