меню
  • Дефекти и проблеми при работа с епоксидни смоли

Дефекти и проблеми при работа с епоксидни смоли

  1. Смолата не е втвърдила за периода оказан върху етикета на продукта.

 

Обикновено скоростта на желиране и втвърдяване зависят правопропорционално от температурата. Тоест, ако е студено процесът протича по-бавно, а ако е по-топло респективно по-бързо. Лабораторните условия, при които се провеждат изпитванията на смолите ни са: температура = 23°C, налягане = 1atm (101 325 Pa) или така нареченото стандартно атмосферно налягане и влажност на въздуха от 50%. Всяко едно отклонение от тези параметри води до изменения в поведение на смолите. Точно заради това условията в работните помещения трябва да са контролирани. Решение: Проверете условията в помещението ви и ако се налага ги коригирайте. Изчакайте още малко и ако и след това не получите желаните резултати се свържете със специалист, който може да ви окаже съдействие.

 

  1. Липса на адхезия

 

Какво е адхезия? Адхезията представлява силата на привличане между молекулите на повръхността на разнородни твърди и течни вещества. Обикновено загубата на адхезия е свързана с неправилно подготвена повърхност преди изливането. Ако основата ви е много гладка или ронлива и недобре почистена, със сигурност ще изпитате последиците от липсата на адхезия. Винаги когато се нанасят многослойни системи препоръчваме на нашите клиенти между отделните пластове да се награпява повърхността, за да се осигури прилепването на следващия слой. При нанасяне на смоли или каквито и да е било покрития върху метал или мозайки и др. винаги е абсолютно задължително повърхността да се награпи с шкурка или други способи. Проблемът с подвижните пластове и ронливи повърхности не е по-малък. Нанасянето на смоли върху грубо обработено дърво или ронливи стени, подове и др. може да доведе до абсолютно компрометиране на крайното изделие (покритие).

 

  1. Загуба на блясък или поява на мътни петна

 

Обикновено причината за този дефект е влагата, която може да е от въздуха, от повърхността и по-рядно попаднала директно в сместа вода (капка или малко количесто вода). Преди нанасянето на смоли върху дърво, трябва да сте сигурни, че то е изсушено и не съдържа влага над 4% в него. Възможно е дори ако сте изсушли материала той да абсорбира влага отново от въздуха ако го оставите да стои в помещение с висока влажност дълго време. Решение: Уверете се, че сте премахнали всякаква влага от повърхността, върху която ще нанасяте смолата. Винаги грундирайте преди същинското изливане без значение дали е дебелослойно или тънкослойно. Не нанасяйте епоксидни покрития при относителна влажност на въздуха над 75%.

 

  1. Лепкавост на филма или меки места (soft spots)

 

Това е един от най-често срещаните дефекти, пред който са изправени хората работещи с епоксидни смоли. Причината е една и много проста, но от изключително голямо значение. Грешно съотношение на смола и втвърдител или не добро разбъркване на двата компонента. Решение: Както споменахме в предната статия, молим Ви спазвайте стриктно съотношенията и инструкциите за смесване. При хора с опит с епоксидни смоли е много важно да не подценяват факта, че различни продукти на различните производители се държат различно и не бива да подхождат с нисходителност към инструкциите. На етикетите ни винаги има описан начина на приложение. Когато закупувате смола имате правото да изисквате лист за безопасност и технически лист на дадения продукт. В тези два документа е описано абсолютно всичко, което може да Ви потрябва като информация. Какъв е този продукт, как се използва, какви качества притежава, срок на годност, как се съхранява, състав, какво да правите в различни аварийни ситуации и т.н.

 

  1. Портокалов ефект

 

Много интересен ефект се образува върху повърхността на покритието, който наподобява портокалова кора. Обикновено причината за това е температурата в работното помещение. Ако е твърде топло, повърхностният слой може да се втвърди преди вътрешността на покритието и по този начин да образува коричка на повърхността. Това е често срещан проблем при смоли, които съдържат разтворители. Тъй като високата температура води до по-бързото изпаряване на разтворителите и смолата няма достатъчно време да втвърди и се образува този дефект. Решения: Ако все още не е напълно втвърдила смолата може да използвате валяк, за да „изравните“ повърхността. Друг вариант е да излеете нов слой с дебелина до 2мм, ако все още не е напълно втвърдила смолата. В случай, че покритието е втвърдило напълно трябва да преминете към шлайфане на повърхността и последващо нанасяне на нов тънък слой. А може и да нанесете Полиуретанов лак отгоре, който е прозрачен и ще възстанови блясъка на покритието.

 

  1. Балончета на повърхността или в обема на смолата

 

Този дразнещ проблем може да се получи поради няколко причини. Първата причина е много динамично разбъркване при смесването на двата компонента. Вторият възможен вариант е при изливане на смола върху негрундирано дърво или друг тип повърхност, която може да изпуска газове или въздух. Въздухът който се е „заклещил“ в порите на дървото обикновено се  освобождава когато залеете със смола отгоре. В зависимост дали ще стане в началото или след като е започнало желирането се определя дали балончетата ще успеят да „избягат“ или ще останат заклещени в смолата (или на поръвхността й). Решение: Препоръчваме разбъркването да става с механична бъркалка на бавни обороти, за да се избегне въвличането на въздух в смолата, както и изчакваме от 1- 2 минути след това. След изливането на смолата образуваните балончета по повърхността могат да се премахнат чрез няколко способа. С газова горелка или пистолет за горещ въздух, като тук е много важно да го правите от достатъчно разстояние и за много кратко време, за да не прегреете смолата. Тъй като епоксидите не са много устойчиви на температура. Обикновено издържат до 50-60°C дълготрайно излагане и 70°C крайткотрайно.  Тази техника изисква известен опит и сръчност, заради това ако не сте сигурни, по-добре използвайте изопропилов алкохол. Сложете малко изопропанол в някакъв вид пръскалка ( като тези за препаратите за прозорци или др.) и напръскайте еднократно областите с балончетата. Не прекалявайте, защото това може да доведе до други неблагоприятни ефекти. Последният вариант е употребата на иглен валяк за изкарване на въздуха. Просто търкаляйте валяка върху областите с балончета и те ще се спукат. Този метод е приложим при тънколсойни покрития.

 

  1. Рибешки очи или кратери

 

Образуването на дупчици след разливането на смолата може да се причини от недостатъчно количество смола, която се разлива или от нечиста повърхност. Различни маслени остатъци по повърхността могат да причинят този дефект. Ако пипате повърхността с голи ръце преди да излеете смолата рискувате част от омазняването на кожата Ви да попадне върху мястото върху което ще изливате смолата и това да доведе до този проблем. Прах, косми и други замърсявания са основните причини за това. Решение: За да избегнете рибешките очи, уверете се, че сте взели достатъчно смола за проекта Ви. Относно кратерите, винаги преди заливане избъшете поръвхността с някакъв обезмасляващ препарат. Например употребата на чист ацетон е адекватна поради добрите му качества и ниската цена.

 

  1. Неравномерно разпределение на смолата

 

Уверете се, че сте нивелирали проекта си, за да избегнете образуването на по-дебели и по-тънки места.

 

  1. Пожълтяване

 

Пожълтяването е проблем на епоксидите, тъй като те не са UV-устойчиви. При излагане на слънчева светлина за продължителен период от време епоксидите променят цвета си. Решение: В случай, че епоксидино покритие или изделие ще бъде излагано на слънчева светлина е хубаво то да бъде запечатано с Полиуретанов лак или да се използват смоли, които имат специални добавки за UV-устойчивост. Разбира се тези добавки само забавят процеса. Такива смоли са: „Епоксидна смола устойчива на пожълтяване“ и „Смола марка А“.

01 06.2020 01 04.2021