меню
  • Неща, които да съобрзим, преди полагане на саморазливни подови покрития

Неща, които да съобрзим, преди полагане на саморазливни подови покрития

Добра основа

Много е важно основата да бъде твърда и награпавена, без пукнатини и дефекти. Най-добри резултати се постигат върху шлайфан бетон. Ако основата е гладка, тя трябва да бъде награпавена чрез използването на професионални машини с абразиви. Тук  можем да препоръчаме също, върху положеният грунд да бъде поръсен кварцов пясък, за да се създаде леко грапава повърхност, която ще съпътства по-добрата адхезия. Ако основата има нужда от репарация, е необходима специална механична подготовка, а именно използването на един от основните типа: фрезоване, диамантено шлайфане или бластиране. Всички пукнатини и дупки, би следвало да бъдат запълнени и заравнени.

Ниска влажност и подходяща температура

По време на периода на полагане на настилката, е необходимо да се спазят някои изисквания спрямо влажността и температурата. Температурата трябва да е 10-30 °С, а относителната влажност на въздуха да е 50-65%. Влажността на бетона не трябва да е повече от 4% за стандартни грундове и подови покрития, а за специалните, които са за по-влажен бетон- около 10-12%. Всякакви разливи и влагоизточници, трябва да бъдат отстранени.

 

Експлоатация

Една от най-важните задачи е  изборът на подходящ тип подово покритие, отговарящо на изискванията за дълготрайност при съответните действащи фактори на експлоатационната среда. Едни от най-често изискваните характеристики са: да е устойчиво на удар, износване и напукване, да е в състояние да поеме съответните натоварвания. Друг много важен фактор на експлотация, който трябва да се съобрази е, дали покритието ще бъде изложено на пряка слънчева светлина. При излагане на UV- светлина за продължителен период от време епоксидите променят цвета си. В случай, че епоксидино покритие ще бъде изложено на пряка слънчева светлина е хубаво то да бъде запечатано с Полиуретанов лак.

 

21 06.2022 11 11.2022