меню
  • Case study 1 ChimaPur Interior

Case study 1 ChimaPur Interior

Същност на проблема:

Фирма вносител на медицински консумативи закупи старо промишлено помещение, което да използват като склад. Свързаха се с нас, с молбата да им помогнем да възстановят мястото, за да бъде годно за работа, съгласно законовите разпоредби. Споделиха, че мястото ще се почиства със специални алкални детергенти, за да поддържат високото ниво на хигиена.

При първоначалния оглед на обекта беше установено, че бетонната основа е компроментирана на множество места. Правилната подготовка на повърхността е от ключово значение за дългосрочния успех на всяка подова настилка. За това се заехме с тази задача, час по-скоро.

 

Решение на казуса:

Подготовката се извърши механично, с използване на абразивно почистващо фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигане на здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябваше да се премахне, а повърхностните дефекти /шупли и  цепнатини/ да се разкрият напълно. Запълнихме шуплите и цепнатините с „Епоксиден кит Д“, които преди това бяха грундирани „Епоксиден грунд контактен“. След втвърдяване на кита обработената повърхност се изшлайфа за да няма грапавини. Образувалият се прах и ронливи частици бяха отстранени напълно с четка и прахосмукачка. Поради наличието на неравности се наложи изравняване с „Епоксиден полимербетон“. След полагане на изравняващия състав, повърхността отново се изшлайфа и се грундира с „Епоксиден грунд контактен“. Като основно покритие беше положено „Полиуретанов емайллак ChimaPUR Interior” на две ръце. Това покритие притежава добра износоустойчивост и устойчивост на въпросните алкални детергенти.

 

 

Резултата: 

И така, като резултат накрая се получи едно идеално чисто и хигиенично помещение, където без проблем ще се почиства и фирмата ще складира продуктите си.

 

    

04 08.2022 04 11.2022