меню
  • Как се нанася саморазливен под?

Как се нанася саморазливен под?

Саморазливната епоксидна настилка е необходимо да бъде нанесена върху равна, твърда и награпавена основа, за най-добри резултати шлайфан бетон. Ако основата е гладка, тя трябва да бъде награпавена чрез използването на професионални шлайфове с абразиви. Също така от нашия опит може да препоръчаме върху положеният грунд да се посипе кварцов пясък., за да се получи отново леко грапава повърхност.

За да подготвите бързо, ефективно и без много усилия основата можете може да прибегнете до различни способи. Все по-популярни днес в подготовката на основната с цел изравняване на пода са самонивелиращите се смеси на база цимент и пясък.

Обикновено, съставът им включва смес от самостоятелно свързващо вещество (цимент или гипс), фин агрегат (пясък) и специални пластификатори (за да се подобри обработваемостта, ускорението или забавяне на втвърдяването, подобряване на еластичността и повърхностните напрежения), както и лепило и пигменти.

На пазара на строителните материали се предлага широка гама от готови за употреба сухи смеси, които помагат в подготовката на основата.Те обикновено са под формата на готови за употреба състави или сухи концентрати (смес от свързващо вещество с добавки), към които се смесва пясък. Тези състави нямат ефекта на изравняването, но за разлика от традиционните смеси от пясък и цимент, те осигуряват малко свиване, по-добра пластичност, бързо втвърдяват и набират механична якост,което значително ускорява работния процес.

Въпреки тези си качества, получаването на перфектно гладка повърхност, която е необходима за полагането на тънкослойна подова настилка, е доста трудна задача чрез използването им.

Технология по полагането на саморазливни епоксидни подови настилки
1. Преди да се вземе решение относно полагането на саморазливна настилка, трябва да се провери състоянието на основата.
2. Определяне качеството на бетона.
3. Оценяване на якостните характеристики на основата както и очакваните натоварвания в помещението.
4. Ако основата е гладка, тя трябва да бъде награпавена чрез използването на шлайф машини с различни абразиви.

5. Проверете за пукнатини в основата, които да нарушават целостта и здравината й
6. Основата трябва внимателно да бъде почистена от прах и всякакви замърсявания, тъй като те могат да компрометират настилката.


7. Всички дупки и пукнатини трябва да бъдат запълнени със специален материал: епоксиден кит или полиуретанов материал за предпочитане да е еластичен


8. В зависимост от вида на субстрата и влажността му използвайте подходящ грунд. Силно абсорбиращи основи обикновено се обработват с по-течен разтвор няколко пъти.Грундът се нанася в тънък слой, като се избягва образуването на локви. След изсъхване на грунда се проверява неговата водоустойчивост. За тази цел, върху грундираната повърхност се излива малко вода. Ако водата се абсорбира, грундът трябва да се нанесе повторно.


9.Преди употреба на саморазливната настилка двата компонента на сместа се смесват в чист контейнер с бормашина при ниска скороств продължение на 10-15 минути като се внимава да не се вкарва много въздух. Саморазливната смес може да се приложи по два начина: чрез използване на шпатула/маламашка или чрез използване на специална машина за целта.

Изливането на сместа на ръка трябва да става бързо, защото времето за желиране емежду  15-60 минути (в зависимост от вида на сместа). Ако не разполагате с умения за работа с такъв вид материал, по-добре работете на малки порции.Готовата смес се излива първо в най-отдалеченото от входа място, а след това се разпределя равномерно по повърхността с помощта на дълга метална шпатула/маламашка или гумен валяк. Контролирайте равномерността и хоризонталана разпространение на саморазливната маса.
Прясно положения саморалзивен под трябва да се мине с иглен валяк. Специално внимание следва да се обърне на местата на свързване на различни партиди.11. По време на периода на полагане на настилката, е необходимо да се спазва следните температурни условия, а именно температурата трябва да е 15-30 ° С и 50-65% относителна влажност на въздуха. Влажността на бетона не трябва да е повече от 4% за стандартни епоксидни грундове и 10% за специални грундове за по-влажен бетон.

 

Трябва да се работи с чисти инструменти, както и да се работи във възможно по-стерилна, чиста и без прах работна среда. 
 
Клиентът трябва да помни, че производителят гарантира за настилката в определени условия и параметри. Ниски температури или висока влажност на основатане съответстват на параметрите предписани от производителят и могат да доведат или до нежелани ризултати или да забавят процеса по втвърдяване на пода. Моля следвайте предписанията на производителя за оптимални резултати. 

22 01.2020