меню
  • Как да направим силиконов калъп със Силаст Д2?
  • Как да направим силиконов калъп със Силаст Д2?

Как да направим силиконов калъп със Силаст Д2?

Силиконовите каучуци „Силаст Д2“ са саморазливащи се пасти и уплътнителни маси с широко приложение. Използват се най-често за взимане на точен отпечатък и изработване на калъпи за предмети и детайли от смола, гипс, восък, бетон, цимент, скулптурни орнаменти и фигури.

Инструкция

Преди употреба силиконовите пасти се смесват с втвърдителя, който се доставя в отделна опаковка, при стайна температура, в резултат на което се вулканизират до еластична каучукоподобна маса. В зависимост от желаната скорост на втвърдяване, силиконовия каучук се смесва с втвърдителя в определена пропорция. Преди употреба и смесване с втвърдителя, пастата трябва да се разбърка добре с механична бъркалка. Към хомогенизираната паста се дозира втвърдителят в количество според инструкцията на етикета.

Разбъркването на силиконовата паста с втвърдителя трябва да осигури равномерно разпределение на двата компонента и да се извърши за около 5-10 минути. Преди изливане на силиконовата паста е желателно същата да се остави в покой за няколко минути, с цел да се деаерира включеният с разбъркването въздух. След това сместа се излива в съответната фуга, отвор, калъп или друг детайл. Пастата има способността да се самозаравнява (нивелира). Желателно е да се работи с количества не по-големи от 2-3 кг и смесването да става в подходящ съд с приспособление за изливане на тънка струя. В случай, че е необходимо, около фугата или друг отвор могат да се поставят ограничители.

Времето на желиране (време през което може да се работи без да е нараснал вискозитетът на сместа и същата да се заравнява) с 5 т.ч. втвърдител на 100 т.ч. паста е около 45 мин - 1 час при температура на околната среда 18-20 ºС (за силикон Силаст Д2 О - времето за желиране е 30 минути). Силиконовият каучук втвърдява при тези условия за 3-4 часа, но окончателното й вулканизиране и достигане на максимални физико-механични показатели завършва след 5-7 денонощия.

Съхранение

Силиконовата паста трябва да се съхранява в добре затворени съдове, в които не се допуска попадане на втвърдител. При тези условия срокът на съхранение е 1 година.
Втвърдителят се съхранява също в добре затворен съд без достъп на въздух. От влагата на въздуха същият хидролизира. Това води до намаляване на ефективността му, а от там и до преразход.

Свойства

Вулканизатът издържа на атмосферни условия – влага, озон, ултравиолетови лъчи, температура – трептения и огъване, като запазва тези си свойства в широк температурен интеврал от – 40 до +180 градуса по Целзий.

Пастата може да бъде напълнена според изискванията на клиента или с други думи казано с различна еластичност или твърдост.

Пастите са бели на цвят или оцветени по желание на клиента. 

19 01.2020 20 01.2020