меню
  • Инструкция за експлоатация на епоксидно подово покритие Даупол

Инструкция за експлоатация на епоксидно подово покритие Даупол

Прясно положеното епоксидно подово покритие „Даупол“трябва да се защити от влага,конденз и вода ,поне 24 часа /при 250С/ след полагането. След същото време покритието може да се натоварва с лек пешеходен трафик. Пълно втвърдяване и достигане на якостните характеристики на настилката се придобиват след 7 денонощия /при 250С/.Времената на изчакване са ориентировъчни и може да се променят при промяна на условията на средата.

Препоръчваме при трафик на мотокари с твърди колела да се изчака покритието да втвърдява поне 3 седмици.

Когато е налична следната комбинация от фактори:наличие на подово отопление и високо натоварване на покритието , може да се получат отпечатъци на повърхността му.

Ако е необходимо нагряване , не използвайте газ,твърди горива, те отделят голямо количество въглероден диоксид и водни пари при горенето си ,които могат да окажат негативно влияние на покритието Даупол. За отопление използвайте само електрически вентилаторни системи.

 

Термична устойчивост:

При постоянно въздействие до 500С

При краткотрайно излагане /няколко часа/ до 75-800С - възможно е почистване с пароструйка.

 

Под въздействие на директна слънчева светлина /UV-лъчи/ може да се наблюдава обезцветяване или промяна в цвета , което не оказва влияние върху качеството на покритието.

Не трябва да се влачат предмети с остри ръбове и върхове ,които предизвикват леко надраскване на повърхността.

За да се поддържа външния вид на пода след полагането, всички остатъци от материала трябва да се премахнат веднага и периодично да се почиства с помощта на въртящи четки, прахосмукачки,водоструики и други, като се използват обичайните почистващи препарати за под.

 

Разливите на химически реагенти трябва да се отстранят веднага и замърсеното място да се повисти .Не е желателно да се работи с вещества към които покритието няма устойчивост.

Приложено,изпращаме ви списък с вещества към които подовото покритие „Даупол“има добра химическа устойчивост.

18 02.2020 30 06.2020