меню
  • Дезинфектанти - класификация, регламенти и избор

Дезинфектанти - класификация, регламенти и избор

Разграничавайки се от масовите публикации и репортажи, заливащи медийната и информационна среда в последните няколко месеца относно дезинфектантните и по-специално дезинфекциращите гелове за ръце, в настоящата статия бихме искали да се спрем на няколко важни аспекта, съпътстващи избора и употребата на подходящ дезинфекциращ гел за ръце .

 

На пазара в България се предлагат изобилие от такъв тип продукти, класифицирани основно в две категории – биоцидни продукти за хигиенна дезинфекция на ръцете и козметични продукти за почистване на ръцете. Първите подлежат на разрешение от Министерство на здравеопазването и трябва да съответстват на Регламент (ЕС) 528/2012 и Закон за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси, а вторите трябва да са нотифицирани в портала за козметични продукти на Европейския съюз и Регламент (ЕС) 1223/2009. Първите подлежат на строг контрол от страна на Министерство на Здравеопазването и за да се разрешат за употреба и продажба е необходимо внасянето на техническо досие на продукта и одобряването му от експерти в МЗ. Може да проверите дали даден продукт е рагистриран като биоцид в сайта на МЗ или да проверите дали на етикета му има Разрешение от МЗ. Задължителни са знаците за опасност върху етикета както и всеки такъв продукт трябва да има актуален Лист за Безопасност. 

 

Неправилно остава схващането, че основен критерий при избора на подходящ продукт за дезинфекция или почистване на ръцете е съдържанието на активното вещество, в масовия случай етилов алкохол да достига до 80 %. Регламентирани граници на тези норми са 52 % – 70 %. Според последните препоръки на Световната здравна организация относно този тип продукти в частност използването им за превенция от COVID-19 са стойности на етанол между 70 % и 80 %. СЗО обаче няма регулаторни функции. Дезинфекциращият гел от Химатех АД съдържа 70% етилов алкохол и 2-3% изопропилов алкохол. Изопропиловият алкохол също е одобрена активна съставка за биоцидни продукти. 

 

С цел да направят продуктите си по-конкуретни и маркетиращи се на пазара, много от производителите залагат на различни добавки във формулите си, които понякога могат даже да попречат на ефикасността на активните съставки  – например всякакъв вид етерични масла, аромати,  и други модерни добавки. Този аспект обаче остава изцяло търговско решение и няма отношение към свойствата и ефикасността на крайния продукт. Все пак добър критерий при избора на подходящ дезинфектант за ръце се явява и съдържанието на хидратиращи кожата добавки, с цел да се минимизира раздразнението й при прекомерната употреба от продукта. Отново по данни на СЗО такава добавка е глицеринът в концентрации между 1 % и 3 %.

 

Преекспонирането на темата за дезинфекция в последните няколко месеца,както и многото лъжливи продукти на пазара, които не отговарят на критериите на МЗ, отблъсна голяма част от потребителите от този тип продукти, но е добре да помним, че такива продукти имаше и преди обявената пандемия в световен мащаб от COVID-19 и ще ги има и след нея. Те остават изключително ефикасни и подходящи когато нямаме достъп до чиста тещача вода и детергент в условията на пътуване, хранене сред природата и лична хигиена извън дома и офиса.

10 06.2020 30 04.2021