меню
  • Антикорозионни покрития на база винилестерни продукти

Антикорозионни покрития на база винилестерни продукти

Какво означава антикорозионно покрите?

Антикорозионни покрития се нанасят върху различни  метални елементи, цели метални конструкции, резервоари, цистерни, тръбопроводи, бетонни елементи и конструкции, фасади на сгради и др., с цел да се предотврати корозията и да се запази тяхната функционалност и физическа цялост. В света се произвеждат и използват все по-нови и по-агресивни химикали. Въздействито им може да разруши подове и стени в промишлени обекти, облицовки на резервоари, цистерни и тръбопроводи. Правилната и навременна защита на фасадите на сградите, носещите конструкции и производствените части на обектите от въздействието на тези по-силни химикали е от решаващо значение.

 

 

 

Антикорозионните покрития се изработват  от различни метали, продукти на основата на синтетични смоли и смеси от тях и може да се нанасят като грунд, основен слой, или горен слой по различни тенологии. Придават корозионна устойчивост на различни елементи, конструкции, производствено оборудване, тръбопроводи или бетонни елементи. Спомагат за предотвратяване на разрушаването причинено от окисление, влага и излагане на различни химикали. Могат да бъдат модифицирани за да защитават различни субстрати в специфични агресивни среди. Създават допълнителна защита на металните елементи и служат като бариера срещу контакт на корозивни материали с химически вещества.

 

„Химатех „ АД произвежда и предлага на пазара гама от продукти против корозия, в т.ч. грундове, бои и покрития. Съществено място в това множество  заемат продуктите  на база на винилестерни смоли.

 

Винилестерите са комбинация между полиестерите и епоксидите. Обикновено превъзхождат и двата вида по отношение на устойчивостта на корозия, температурна устойчивост и удължение при скъсване ( жилавост ). По тази причина винилестерите са първи избор когато високата издръжливост, температурната стабилност и изключително високата корозиона устойчивост са неотменими изисквания. Тази група продукти са специално проектирани и са хибриди на полиестерни смоли усилени с малко количество епоксидна смола. Създадени са за да работят в химически по-агресивни среди и  са особено ефективни в среда на органични разтворители.

Химически устойчивите винилестерни композиции притежават качества, с които защитават от разливи на киселини, основи, разтворители и други корозивни химикали. Добавянето във композициите на подходящи усилващи пълнители като стъкло, слюдени люспи, синтетични и стъкло влакна подобряват корозионната устойчивост на винилестерните продукти и увеличават тяхната структурна сила.

 

В “Химатех“ АД е разработена и се произвежда цялостна защитна система винилестерни покрития приложима  за разнообразни промишлени и инфраструктурни  обекти. Системата се състои от:

 

- Винилестерен грунд модифициран с каучук ChimVEP RM

- Винилестерен кит ChimVEF (новолачен или бисфенолен)

- Винилестерна смола ChimVER/шпакловкаChimVE PC

- Винилестерен лак тип Гласфлейк ChimVEL GF.  Не е задължителен и се прилага само при работа с много агресивни химикали (концентрирани киселини и основи при повишени температури).

- Винилестерен лак ChimVEL

 

Системата се използва за защитно покритие върху грундирани с винилестерен грунд, модифициран с каучук ChimVEP RM, метал и бетон, в условия на силно агресивни среди - вода (промишлена, морска, питейна), киселини (сярна, солна, азотна, фосфорна, флуороводоровна, оцетна, мравчена), соли (алуминиев сулфат, ферихлорид, натриев хипохлорид, натриев и калциев хлорид), пари от кисели и алкални газове (хлор, серен диоксид), петролни продукти (бензин, нафта, мазут), органични разтворители (толуол, ксилол, стирол, ацетати, алкохоли, фенол), разредени и концентрирани основи (1-50% натриева и калиева основа). 

 

При запитване специалистите на “Химатех“ АД правят професионална оценка на изискванията и спецификата на всеки потенциален обект и предлагат най-подходящото за съответните потребности решение.

06 06.2023 31 07.2023