меню
  • За нас

За нас

"ХИМАТЕХ"  АД е фирма-производител и търговец на химически продукти за различни приложения. Тя е наследник на преобразувания през 1991 г. Централен институт по химическа промишленост (ЦИХП), създаден като научно-изследователска организация през 1954 година. Като наследник на Института по химическа промишленост, Химатех разполага със знания и експертиза, както и със специализирани технолози с дългогодишен опит в разработката на нови продукти. Освен с производство, фирмата се занимава и с лабораторни анализи и консултантски услуги в сферата на химическата промишлeност. Дейността й включва производството на разнообразни продукти, включително и на специфични продукти по задание на клиента. ХИМАТЕХ АД предлага широка гама продукти, за граждански цели и специализирани производства, отговарящи по своите качества на съвременните европейски стандарти: Производство и изпълнение на безфугови саморазливни подови покрития - химикоустойчиви, антистатични, безискрови; Антибактериални покрития за стени на полимерна основа; Специализирана продукция на силиконова основа; Полимерни покрития и разредители;Текстилно-спомагателни средства;Средства за бита и козметика;Контролно-аналитична дейност и др. 

 

         

История

"ХИМАТЕХ"  АД е фирма-производител и търговец на химически продукти за различни приложения. Тя е наследник на преобразувания през 1991 г. Централен институт по химическа промишленост, създаден като научно-изследователска организация през 1954 година....
виж още »

Отдаване под наем на лаборатории, офиси, складове

Фирма Химатех АД разполага с налични празни помещения и стаи, които са идеални за отдаване под наем на научно-изследователски фирми, компании в сферата на битовата химия, козметиката, химическата промишленост в специалност , както и други отрасли обслу...
виж още »

През 2004 г. в ХИМАТЕХ АД е разработена и внедрена система за управление на качеството ISO 9001. Също така фирмата е сертифицирана и по GMP ISO22716:2007 Добри производствени практики при производството на козметични продукти. 

 

Независимо от всичко и водени от логиката, че която и да е икономика от състояние на дълбока криза е излизала и може да излезе само благодарение използването на интелектуалния заряд и потенциал на нацията си считаме, че реализацията на формулираната по-горе основна цел за "ХИМАТЕХ" АД има за задача да запази създадения исторически у нас продуктивен научен потенциал и създаде предпоставки за неговото развитие, приемственост и от тук развитие на отрасъла като цяло, на основата на пазарните принципи действащи в икономиката, в т.ч. и всички мотивационни елементи в техния комплекс, действащи за всяко индустриално развиващо се общество.