меню
  • Силиконови продукти

Силиконови продукти

Направлението "СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОДУКЦИЯ НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА" е наследник на бившата секция "Високомолекулни съединения" от ЦИХП., научно-изследователската дейност на която започва практически с формирането на Института. 

 

Силиконите са инертни синтетични съединения, които се предлагат в различни форми (масло, каучук, смола). Обикновено, топлоустойчиви и подобни на каучук, те присъстват в уплътнители, лепила, смазки, медицински приложения, съдове за готвене и изолация. Силиконите са полимери, които съдържат силиций, комбиниран с въглерод, водород и кислород, а в някои случаи и други елементи.

През 80-те години в секцията започна разработването на технологии за производство на определен клас органосилициеви олигомерни и полимерни материали. Реализираните в промишлен мащаб производства от силиконовото направление в края на 80-те години определи в значителна степен по-нататъшната специализация в дейността на секцията.

 

С настъпилите процеси на глобално организационно и технологично преструктуриране на икономиката на страната в края на 1991 г., характерът на дейността ни в горецитираните направления се измени в съответствие с общовъзприетата фирмена политика. Изцяло е поето производството на тези номенклатури от силиконови продукти, за които в "ХИМАТЕХ" АД съществуват технологични условия за производство, установен традиционен пазар и потребление.

 

Най-голям пазарен дял имат антиадхезивните силиконови материали (силиконовите емулсии "ЕМУЛСИЛ-60, силиконовите препарати "СИЛФИН П") с потребители почти всички пластмасо- и каучукопреработващи предприятия в страната, силиконовите хидрофобизиращи материали за строителната индустрия "СИЛФОБ КВ", с основни потребители "КНАУФ-ГИПСОФАЗЕР"АД-Видин , фирма "ПРОЛЕТЕР"- Виница, Македония, течните двукомпонентни силиконови каучуци със специализирано предназначение в електротехниката и електрониката, силиконовите смоли и лакове на тяхна основа за електротехнически цели и антикорозионна защита, етилсиликатните свързващи материали за нуждите на прецизното леене и др.

 

Ако желаете да направите запитване или консултация, моля обадете се на тел. +359 882 52 66 42 или ни пишете на имейл marketing@chimatech.bg

Силиконови каучуци Силаст Д2 за калъпи

RTV-2 силиконите се използват в широк спектър от индустрии и приложения. Те служат за производство на гъвкави калъпи за производство и набор от технически и механични части за промишлеността. Силиконовите каучуци „Силаст Д2“ представляват двукомпонентн...
виж още »

Силиконови продукти за електронни и електрически детайли

RTV-2 силиконите се използват за капсулиране и заливане на електронни компоненти във високотехнологично промишлено и научно оборудване, както и за покриване на текстил. Силиконовите продукти за ел. детайли и електрониката са отлично решение за защита о...
виж още »

Силиконови отделители/антиадхезиви

Силиконовите антиадхезиви са отделително средство, улесняващо изваждането на изделието от силиконовия калъп, метални матрици или др, предпазвайки готовата матрица и излетия в нея детайл от залепване, нараняване, надраскване, скъсване на калъпа и нару...
виж още »

Силиконови лакове

Силиконовите лакове притежават отлични антикорозионни и термоустойчиви свойства. Предлагат се в полупрозрачен вид или с метален блясък.

Ако желаете да направите запитване или консултация, моля обадете се на тел. ...

виж още »

Силиконови хидрофобизатори

Силиконовите хидрофобизатори образуват стабилен водонепроницаем филм, устойчив на атмосферни влияния и корозия върху третираните обекти. Характеризират се с голям диапазон на приложение – текстилни изделия (тип брезент), бетон, газобетон, метал, камък ...
виж още »

Силиконови масла

Силиконовите масла предлагат страхотна термична стабилност при екстремни температури. Силиконовите масла са инертни продукти с широка област на употреба. Могат да се използват като пластификатори, топлоносители, антиадхезиви, като суровина за водни реп...
виж още »

В областта на производството на специализирана силиконова продукция "ХИМАТЕХ" АД се наложи като един от малкото производители в страната в непрекъсната борба с конкуренцията на този пазар от масирания внос от Западно-Европейските и Американските фирми, имащи дългогодишни традиции в производството и име в международната търговия.