меню
  • Силфин Т

Силфин Т

Характеристика       
Отделителният състав Силфин Т представлява разтвор на  полидиметилсилоксаново масло в подходящ органичен разтворител, осигуряващ пожаробезопасност на продукта. Притежава много добри антиадхезивни свойства.
 
Предназначение
Използва се като антиадхезивно (отделително) средство  в пластмасопреработващата промишленост, производството на синтетични влакна и металолеенето. Тънък слой от състава осигурява неколкократно перфектно отлепване на изделието от матрицата.
 
Качествени показатели
1. Външен вид                                               - прозрачна безцветна до бледожълтеникава                                                                                     течност                   
2.Съдържание на силиконово масло, %           - 6,8 – 7,2
 
Начин на приложение
Отделителният състав Силфин Т  се нанася с тампон или чрез шприцване върху  предварително почистената матрица. След 30 секунди може да се формова. Средният разход на отделителният състав Силфин Т е 50-60 гр/м².
 
Опаковка
Отделителният състав Силфин Т се опакова в метални опаковки по 5 л  с маса-нето
до 5 кг. Отделителният състав Силфин Т може да се опакова и в други подходящи опаковки по споразумение с потребителя.
 
Срок на годност
12 месеца