меню
  • Силфин ПУ

Силфин ПУ

Характеристика       
Отделителният състав Силфин ПУ представлява разтвор на  полисилоксани в подходящи органични разтворители. Притежава много добри антиадхезивни свойства.
 
Предназначение
Използва се като антиадхезивно (отделително) средство  при преработката на полимери. Препоръчва се за изделия от полиуретан и епоксидни смоли. Тънък слой от състава осигурява неколкократно перфектно отлепване на изделието от матрицата.
 
Качествени показатели
1. Външен вид                                               - прозрачна безцветна до бледожълтеникава                                                                                    течност                   
2.Плътност при 20°С, g/cm³                         - 0,93 – 0,95
 
Начин на приложение
Отделителният състав Силфин ПУ се нанася с тампон или чрез шприцване върху предварително почистената матрица. След 30 секунди може да се формова. Средният разход на отделителният състав Силфин ПУе 50-60 гр/м².
 
Опаковка
Отделителният състав Силфин ПУ се опакова в метални опаковки по 5 л  с маса-нето до 5 кг. Отделителният състав Силфин ПУ може да се опакова и в други подходящи опаковки по споразумение с потребителя.
 
Срок на годност
12 месеца