меню
  • Емайллак ИЧ-ПФ-56

Емайллак ИЧ-ПФ-56

Емайллак ИЧ-ПФ-56 представлява суспензия на специални пигменти и пълнители  в разтвор на винилова смола в смес от подходящи органични разтворители, с добавки .Осигурява маскировка във видимата и близката инфрачервена област на спектъра.Произвежда се в следните цветове: пясъчно жълт, светлозелен, тъмнозелен и тъмнокафяв.              

Притежава  антикорозионни и атмосфероустойчиви  свойства. 

Емайллак ИЧ-ПФ-56 се използва за боядисване на  метални и дървени повърхности със специално предназначение с цел маскировка на обекта.Същата се постига чрез специално изготвена разпетновка на посочените по-горе цветове.

Повърхностите трябва да са предварително почистени и обезмаслени. Хомогенизира се добре и разрежда до работен вискозитет с разредител ХК.Нанася се с четка, валяк или чрез шприцване. 

Разход и съхнене

Средният разход на емайллак ИЧ-ПФ-56 е  100 – 180 гр/м² за 1 слой.Емайллакът съхне при температура 23°С за 6 часа.Съхненето между отделните слоеве е 1-2 часа.Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.

 

Произвежда се в различни цветове - пясъчно жълт, светло зелен, тъмно зелен и кафяв. Емайллак ИЧ-ПФ-56 може да се произвежда и в други цветове по желание на потребителя.