меню
  • Емайллак ХВ 54

Емайллак ХВ 54

Емайллак ХВ-54 представлява фина суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на винилова смола в смес от органични разтворители, с добавка на пластификатор и адитиви. Употребява се за боядисване на изделия от черни или цветни метали със специално предназначение.

Произвежда се в защитно зелен цвят.    Емайллак ХВ-54 може да се произвежда и в други цветове по желание на потребителя.

Емайллаковете се нанасят върху грундирана повърхност. Като използваните грундове могат да бъдат на епоксидна,винилова или акрилатна основа .Адхезията на тези грундове и виниловите емайллакове е много добра. В този случай специална подготовка на повърхността не се прави.Изисква се само нанасянето на емайллака да стане върху суха и незамърсена грундирана повърхност около 24 часа след грундирането.В по-редки случаи виниловите емайллакове могат да се нанесат и без грунд, като ролята на такъв играе един слой от разреден с около 10 % разредител ХК винилов емайллак. 

 

Металните повърхности трябва да бъдат подготвени чрез бластиране до Sa2 ½ (ISO 8501-1 ).Нагара от заваряването трябва до се отстрани ,фугите и заварките трябва да са прешлайфани.Трябва да се постигне средна стойност на повърхностния профил RZ>50 микрона,основата трябва да бъде без наличие на замърсявания,стари покрития,прах,омаслявания,които влошават адхезията между повърхността и покритието.Преди бластирането  е необходимо почистване с водоструйка.

 

Покритието може да бъде нанесено  с твърда четка ,късокосмест,устойчив на разтворители валяк или безвъздушно пръскане. Времето за работа при 230С е около 2 часа .При по-ниски температури жизнеспособността на продукта се увеличава,а при по-високи-намалява. Нанасянето на следващият слой покритие може да бъде извършено след минимум 24 часа и максимум две денонощия- при 230С.При по-високи температури времето намалява ,а при по-ниски ,съответно нараства.Прясно положеното покритие трябва да се защити от влага,конденз и вода поне 24 часа след нанасянето му.