меню
  • Емайллак ЕП – 12 пигментиран

Емайллак ЕП – 12 пигментиран

Емайллак ЕП-12 представлява двукомпонентна композиция:

Компонент 1-  суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на епоксидна смола в смес от подходящи органични разтворители, с добавки

Компонент 2- втвърдител адукт       

 

Емайллак ЕП-12 представлява фина суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на  средномолекулна епоксидна смола в смес от органични разтворители, с добавка на адитиви.

Емайллак ЕП-12  може да се произвежда в различни цветове.

Емайллак ЕП-12  се използва за боядисване на изделия със специално предназначение. Емайллак ЕП-12  се използва за боядисване  на изделия от магнезиеви и алуминиеви сплави,  и стомана, предварително грундирани с грунд ЕП-053 или грунд АК-014 или друг подходящ грунд.

 

Устойчивост на филма на дестилирана вода при температура 20 °С

h

Не по-малко от        24

Устойчивост на филма на минерално масло при температура 20 °С

h

Не по-малко от        24

Устойчивост на филма на бензин при температура 20 °С

h

Не по-малко от        24

 

 

Средният разход на емайллак ЕП-12 РП е 140 – 180 гр/м² за 1 слой.Емайллакът втвърдява при температура 23°С за 24 часа. Жизнеспособност на сместа – 1-2 часа.