меню
  • Лакове / Финишни покрития
върни към всички

Лакове / Финишни покрития

Дълготрайността на една лаковобояджийска система зависи от много външни фактори, като околна среда, вида на конструкцията, подготовка на повърхността и начини на нанасяне и сушене. За това устойчивостта на финишните покрития към околната среда е изключително важно свойство. Тя определя неговата трайност. Финишното покритие трябва да бде инертно към околната среда, в която се експлоатира и да запазва продължително време физико-механичните си показатели. В зависимост от вида на експлоатационната среда тук се включват атмосфероустойчивост, водоустойчиовст, топлоустойчивост, киселиноустойчивост, алкалоустойчивост, маслоустойчивост, бензиноустойчивост, светлоустойчивост, студоустойчивост, устойчивост спрямо биологични фактори (плесени, гъби и др.).
Product Name

Винилов лак

Виниловият лак е въздушно съхнещ еднокомпонентен лак на базата на винилова смола в комбинация с други добавки и компоненти. Покритието от винилов лак се характеризира с висока устойчивост на атмосферни въздействия - слънчева светлина, вода, влага, водн...
Product Name

Полиуретанов лак

Полиуретановият лак е прозрачен и притежава много добри декоративни качества, висока атмосферо-, водо- и химическа устойчивост, много добра адхезия към черни и цветни метали, дърво, бетон....
Product Name

Полиуретaнов емайллак

Пигментирано в цвят по RAL финишно външно или вътрешно покритие в антикорозионните системи, или самостоятелно, с много добра атмосфероустойчивост и дълговечност....
Product Name

Винилестерен лак Новолачен

Винилестерният лак новолачен тип притежава висока атмосфероустойчивост, устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 150°С. Лакът притежава по-добра устойчивост на киселини и органични разтворители в сравнение с останалите ла...
Product Name

Винилестерен лак Бисфенолен

Винилестерният лак бисфенолен тип притежава висока атмосфероустойчивост (-30°С до + 165°С), устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 100°С. Лакът притежава най-добрата алкалоустойчивост в сравнение с останалите лакове....
Product Name

Поливинилбутирален лак АС-82

ПВБ лак АС-82 се използва за атмосфероустойчиво покритие на повърхности от алуминий и неговите сплави, подложени на краткотрайно въздействие на температура до 150-180 градуса по Целзий. Лакът е еднокомпонентен и съхне бързо. Нанася се в 2-3 слоя....
Product Name

Силиконов лак

Покритието притежава висока атмосфероустойчивост, водоустойчивост и непроницаемост, температуроустойчивост до + 500°С. Произвежда се в различни цветове, включително металик....