меню
  • Шпакловки и китове
върни към всички

Шпакловки и китове

Китосването и шпакловането са подготвителни операции, които се изразяват в запълване, подравняване и заглаждане на неравностите върху повърхностите с кит или шпакловка преди да се нанесе системата от покрития. Китосването и шпакловането се прави при полагане на покрития върху грапави и неравни повърхности, когато освен защитна роля от покритието се изисква и добър декоративен вид. Китосването и шпакловането са подготвителни операции, които се изразяват в запълване, подравняване и заглаждане на неравностите върху повърхностите с кит или шпакловка преди да се нанесе системата от покрития.
Product Name

Епоксиден кит К

За китосване на бетонни и дървени повърхности, когато се изисква висока химическа устойчивост. За подложен хастар и фугиращ материал за подови и стенни облицовки с тухли и плочи (керамични, базалтови)....