меню
  • Предпазване и възстановяване на бетонни конструкции
върни към всички

Предпазване и възстановяване на бетонни конструкции

Голям брой стоманобетонни (RC) конструкции влошават своите качества, често преждевременно и се нуждаят от коригиращи мерки за възстановяване на тяхната безопасност и/или работоспособност. Следователно, през последните години необходимостта от ремонт и защита на бетонните конструкции нараства значително. Въпреки че разходите, свързани с ремонта на влошаващи се бетонни конструкции, могат да бъдат значителни, разходите в резултат на лошо проектирани или изпълнени ремонти могат да бъдат дори по-големи. Техническият и икономически успех на ремонтните проекти зависи от редица фактори, включително правилна оценка на състоянието на структурата, проектиране и изпълнение на коригиращи мерки, както и проектиране и изпълнение на стратегии за поддръжка.

Ако желаете да направите запитване или консултация, моля обадете се на тел. +359 882 52 66 42 или ни пишете на имейл marketing@chimatech.bg

Product Name

Епоксиден компаунд ЕП 35

КОМПАУНД ЕР-35 се използва като пълнител и уплътняващ състав за запълване на метални и бетонни повърхности. В минната индустрия – като уплътняващ материал в дробилните машини....
Product Name

Епоксидна композиция Г

За китосване на метални и бетонни повърхности, като уплътнител между метални повърхности.
Product Name

Епоксидна инжекционна смола

За затваряне, уплътняване и премостване на сухи пукнатини и кухини . Възстановява структурната цялост на основи от бетон ,тухли и камък.