меню
  • Хигиенизиращ препарат за почистване на повърхности с мин. 70 % алкохол

Хигиенизиращ препарат за почистване на повърхности с мин. 70 % алкохол

Почистващо и хигиенно средство за повърхности

Готов за употреба. Без последващо третиране. Съдържание на алкохоли ≥70%

 

Съдържание: Етанол, пропан-2-ол, вода, парфюм, CI 14720

 

Начин на употреба: Препаратът е готов за директна употреба. Без последващо третиране с вода или друг тип препарати. Третирайте желаните повърхности с количество съобразно размера им, гарантиращо пълното им омокряне, изчакайте поне 1 минута, забършете със суха и чиста кърпа ако има остатъчни количества. Използвайте ръкавици.

 

Съхранение: Да се пази далеч от източници на топлина и запалване. Да се съхранява на недостъпно за деца място. Да се съхранява в оригинални плътно затворени опаковки, в хладни, сухи и добре проветриви помещения. Да не се излага на директна слънчева светлина. Препаратът да не попада в очите и устата. При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода. Съхранение при 5ºC ≤ tº < 30ºC

 

             Опасно!