меню
  • Растително защитно масло прилепител РЗ

Растително защитно масло прилепител РЗ

Прилепител Масло РЗ е адювант вписан в Регистър на адювантите в България към БАБХ , който се използва съвместно с мед съдържащи препарати за растителна защита. Подпомага действието на фунгицидни мед съдържащи и инсектицидни растително защитни препарати. Подпомага разтичането на препарата върху третираните зони. Попаднал върху вредителите, РЗ масло прекратява достъпа на въздух до тях и ги задушава. Не се препоръчва употребата му със сяра съдържащи препарати.

Химичен състав: 5 – 15 % нейонни ПАВ, < 5 % анионни, минерално масло.

 

Начин на приложение: Приготвянето на работния р-р е както следва:

  • Зимно пръскане – концентрация за 1 дка – 3 %( 3 литра масло се прибавят към 100 л вода);
  • Лятно пръскане – концентрация за 1 дка -  0,4 %( 400 мл масло се прибавят към 100 л вода);

Карантинният срок е 7 дни.

Към така приготвената емулсия се добавя използвания мед съдържащ препарат за растителна защита и се разбърква.

Използва се за борба срещу:

  • Калифорнийска щитоносна въшка – 3% зимно пръскане;
  • Зимни яйца на червен овощен акар – 3 % зимно пръскане;
  • Зелена прасковена листна въшка по зеленчуците – пипер,домати – 0,4 % лятно пръскане по време на вегетация на растенията;
  • Горски култури – в доза 0,05 % - 50 мл/дка лятно пръскане.

След работа старателно да се измие и почисти техниката за пръскане с вода и старателно да се измие тялото на работещия с вода и сапун.

Карантиннен срок:  7 дни

Категория на употреба: Трета ( свободна ) - продукти, които могат да се прилагат от лица, навършили  18 години.

 

Условия на съхранение: В оригинална плътно затворена и етикетирана опаковка, в  проветриви складови помещения, отделно от инсектициди, хербициди, фуражи и хранителни продукти, недостъпни за деца и странични лица, при температура от 10°С до 30°С.