меню
  • Ефектол К

Ефектол К

Ефектол К е препарат специално разработен за почистване на лепило от удължена коса, а също така и от ноктопластика. Използва се в козметиката като почистващо средство за професионална употреба. Като източници на разработка са използвани различни фирмени и литературни данни, както и мостра от продукта  BOND-EN FLUID.

Препаратът, който по същество е  козметичен продукт, не оказва вредно влияние върху здравето на потребителя, нито претърпява някакви промени, свързани с влошаване на качеството си, поради наличие на микроорганизми в него.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Косата се почиства от лепилото, с което е била залепена, с помощта на тампон, напоен с препарата.

Препаратът Ефектол К е предназначен за професионална употреба. Трябва да се спазват условията за безопасна работа, които се дават в Информационния лист за безопасност.