меню
  • Алкилфосфат C4

Алкилфосфат C4

Алкално и киселинно стабилен ПАВ за промишлени приложения, емулгатор за кожа, антистатик за текстил, емулгатор за полимеризация на емулсия и агрохимикали, спомагателни средства за флотация, металопреработка и други.

Повъхностно-активно вещество, полупродукт за производство на   текстилно-спомагателни средства, спомагателни средства за  металопреработка и флотация.

Алкил С12-С14 тетраоксиетиленфосфат (Фосфатен естер на етоксилиран алкохол)

Alcohol C 12/14 5 EO phosphate acid: 

INCI: Laureth - 4 phosphate (Лаурет-4 фосфат).      

 

Начин на приложение: Използва се под форма на водни разтвори в концентрации от 0,5 до 2 %.

                                                                

Алкилфосфатите в киселата им форма или неутрализирани с неорганични или органични основи намират широко приложение в различни отрасли на промишлеността:

  • ПРОИЗВОДСТВО НА ХИМИЧНИ ВЛАКНА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:

Марките "Алкилфосфати" са ефективни антистатици, мокрители и диспергатори при производството и преработката на химични влакна и техни смеси с естествени. 

  • КОЖАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ: 

За състави на намаслители и хидрофобизиращи средства за кожи се предлагат Алкилоламиновите соли на Алкилфосфат С 4. 

  • ПРОИЗВОДСТВО НА МИЕЩИ И ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА: 

Алкилфосфат Н-96 и техните соли са подходящи като усилватели при химическо чистене. 

Алкилфосфат ПЕГ и Н-910 в кисела и неутрална форма са подходящи компоненти в състави на миещи и почистващи средства с техническо и битово приложение. 

  • КОЗМЕТИКА: 

Поради ниската си токсичност и добра поносимост от кожата Алкилфосфати С 4 и ПЕГ могат да се прилагат при производството на различни козметични средства. 

  • ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА: 

Алкилфосфати С 4, Н-96 могат да се използват като полупродукт за емулгатори на минерални масла и n-парафини при производството на растително-защитни средства.