меню
  • Синтерол ВВ-50

Синтерол ВВ-50

Характеристика       

Синтерол ВВ-50 е перилно средство за тъкани и трикотаж от вълна и смесите ѝ с химични влакна.

Състав

15 – 30 % нейонни ПАВ,  5 – 15 % анионни ПАВ, 2- бромо-2-нитропропан-1,3-диол.

Предназначение

Синтерол ВВ-50  е перилно средство с добро обезмасляващо и диспергиращо действие. Устойчив в твърда вода,окислителни и редукционни средства. Съвместим с нейонни и анионни продукти.

Начин на приложение

  Продуктът се използва в следните концентрации:

  • при пране – 0.5 – 1.5 g/l;
  • при тепане – 10 – 15 g/l;

Работните концентрации са препоръчителни и зависят от технологичните условия на потребителя.