меню
  • Синтерол Т

Синтерол Т

Характеристика       

Синтерол Т е перилно средство за процесите на текстилно облагородяване на изделия от памук, лен, вискоза, химични влакна и техните смеси.

Предназначение

Синтерол Т е подходящ за всички процеси на мокра обработка, неизискващи ниско ниво на пенообразуване. Ускорява и улеснява процесите на предварителна обработка. Осигурява добра хидрофилност на обработените тъкани.

Начин на приложение

Продуктът се използва в концентрация от 0.5 до 1.5 g/l при процесите на обезскробване,изваряване,избелване,багрене.
При процеси на обезмасляване на плетени изделия от ПА и ликра, преди багрене се използва продукта в концентрация 0.5 – 1.5 g/l с добавка калцинирана сода в количество 0.5 – 1.0 g/l в зависимост от степента на омасляването.