меню
  • Синтерол НФА

Синтерол НФА

Характеристика       

Синтерол НФА е мокрител,диспергатор и перилно средство за процесите на облагородяване на изделия от памук,лен,вискоза,химични влакна и техни смеси. Особено подходящ като диспергатор при съвместно ползване с ензимни препарати при пране на изделия „Деним“.

Предназначение

Синтерол НФА притежава добри мокрещи, емулгиращи и диспергиращи качества. Ускорява и улеснява процесите на предварителна подготовка. Устойчив е на окислителни и редукционни средства. Осигурява много добра хидрофилност на обработените текстилни материали.Съвместим с анионни,нейонни и катионни ПАВ.

Начин на приложение

Използва се под формата на воден разтвор с различна концентрация в зависимост от приложението му:

  • при предварителна подготовка на изделия от памук – 0.5 до 1.5 g/l;
  • при пране след багрене – 0.5 до 1 g/l;
  • при пране на други видове влакна – 0.5 до 1.5 g/l в зависимост от степента на замърсяване.

При изпиране след багрене на тъкани с реaктивни багрила продуктът се използва в концентрация 1.0-1.5 g/l