меню
  • Синтерол МСА

Синтерол МСА

Устойчив на алкалии до 180 Ве.

Характеристика

Синтерол МСА е алкално устойчив мокрител и перилно средство, използвано в памукотекстилната промишленост

Предназначение

Синтерол МСА е подходящ за всички процеси на предварителна подготовка и багрене на целулозни материали(памук,лен,вискоза),които не изискват ниско ниво на пенообразуване.

Начин на приложение

 В зависимост от технологичния процес продуктът се използва в следните концентрации:

 - обезскробване – 0.5 – 1.5 g/l
 - изваряване – 3.0 – 5.0  g/l
 - избелване – 2.0 – 3.0  g/l
 - избелване в отсъствие на алкали – 0.7 – 1.0  g/l

При процесите на предварителна подготовка Синтерол МСА е ефективен без допълнителни добавки на комплексообразуватели.

При багрене на  целулозни влакна със серни багрила се използва в оптимална концентрация 2.0 g/l.

При изпиране след багрене на тъкани с рекативни багрила продуктът се използва в концентрация 1.0-1.5 g/l