меню
  • Шеритекс ВС

Шеритекс ВС

Шеритекс ВС е авиважно средство с антиелекростатични свойства за текстилна преработка на синтетични влакна и смеси с вълна.

Авиважно средство за полиестерен кабел след багрене за камгарно предене на вълнени ленти и смеси

Меланжиране и изтегляне на ленти от вълна и вълна/химичн влакна

Сред клиентите на този продукт е фирма Калинел ЕООД
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

ШЕРИТЕКС ВС се използва самостоятелно или като добавка , подобряваща антиелекстостатичните свойства на омаслители, авиважни и скробващи средства: 

  • Авиважно средство за полиестерен кабел, предназначен за конвертиране, както и за ленти от синтетични влакна след багрене. Нанася се на флайснер инсталация в количество 0,2 - 0,4% спрямо материала. Концентрацията на ШЕРИТЕКС ВС, при първоначално зареждане на банята е 7 - 9 g/l. Добавките се изчисляват според скоростта на преминаване на материала и степента на изцеждане.Температура на банята - около 40°С.
  • При камгарно предене на обагрени вълнени ленти.Нанасяне 0,8-1,2%. Първоначалното зареждане на лисьозата е 4 - 6 g/l. 
  • При меланжиране и изтегляне на ленти от вълна и смесите й с химични влакна, чрез пулверизиране на 10 %-ни водни разтвори се нанасят 0,2-0,4% ШЕРИТЕКС ВС. 
  • При щрайхгарно предене нанасянето е: 

          за синтетични влакна          0,5 - 1% ШЕРИТЕКС ВС ; 8 -10% вода 

          за вълна и смеси                 2 - 3 % ШЕРИТЕКС ВС ;17 -20% вода 

СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

При нормални климатични условия ,в закрити съдове – 1 година.