меню
  • Шеритекс НТ

Шеритекс НТ

ШЕРИТЕКС НТ е авиважно средство за получаване на гладки и структурирани изделия от синтетични влакна по иглонабивен метод.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ШЕРИТЕКС НТ се използва при развлачване на синтетични влакна и регенерирани смеси, предназначени за производството на нетъкан текстил по иглонабивен метод. Подходящо нанасяне е 0,15 - 0,20% ШЕРИТЕКС НТ и 8 - 12% вода, в зависимост от влажността на материала.