меню
  • Шеритекс КО-26

Шеритекс КО-26

Предназначение: Универсално авиважно средство за различни методи на предене на вълна, синтетични влакна и смеси.
Начин на приложение: Използва се под форма на водни разтвори с концентрация от 2 до 15 %, в зависимост от технологията на предене.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
ШЕРИТЕКС КО 26 е не съдържащо минерално масло авиважно средство  за предене на вълна, синтетични влакна  и  смеси.
 
СВОЙСТВА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ
Придава ниско  динамично триене и средно сцепление влакно /влакно
Осигурява много добър антистатичен ефект
Регулира влагосъдържанието на материала
Не се изисква задължително отстраняване преди следващите процеси на багрене
С висока  биологична разложимост
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
            Външен вид                                                   вискозна течност
            Активно вещество,%                                      мин 80
            рН на 1%-ен воден разтвор                             6-8
            Йоногенност                                                  нейоногенен
            Разтворимост във вода                                    разтворим
            Плътност при 20 0С,g/cm3                               1.02-1.04
                                                           
            Стабилност и реактивоспособност            :      съвместим с анийонни , катионни и
                                                                                 нейоногенни ПАВ;
            Устойчив на твърда вода;
 
            Температура на замръзване под 0 0 С,      при размразяване не загубва
                                                                        свойствата си           
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Шеритекс  ко 26 е универсален авиваж за различни методи на предене:
При камгарно предене на вълна и синтетични влакна и смеси.
При полукамгарно предене на естествени и синтетични влакна
При щрайхгарно предене на вълна синтетични влакна и техни смеси
Като лисьозен авиваж за вълнени ленти.
 
УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА:
 
ШЕРИТЕКС КО- 26  се разрежда със студена вода и се пръска в смесителните камери или на преходите.

Точното количество за нанасяне зависи от оборудването /машинно-техническите условия/ и климатичните условия в предачниците , от съдържанието на влага на влакнестите материали , които ще се обработват, както и от финността и степента на накъдряне на влакнестите материали.Поради това предлаганите количества за нанасяне могат да се разглеждат като препоръчителни и могат да се променят според съществуващите условия.

В зависимост от метода на предене ние препоръчваме следното нанасяне отнесено спрямо материала:

            - Камгарно предене
            вълна и вълна/синтетика                                         0.4 -0.6%Шеритекс КО 26
                                                                                                8-12% вода

            - Допълнително пръскане                                        0.1-0.3% Шеритекс КО 26   
            на пасажите                                                               2-3 % вода

            Полукамгарно предене
                        Вълна                                                         0.5-1.0% Шеритекс КО 26                                                                                                          8-12% вода
            Синтетични влакна                                                   0.3-0.8% Шеритекс КО 26                                                                                                           4-8% вода

            - Щрайхгарно предене                                                         
                        Вълна                                                             1.5-2.5 % Шеритекс КО 26
                                                                                                16-.20 % вода
            Синтетични влакна                                                   0.5-1 % Шеритекс ко 26
                                                                                                6-10 % вода
            - На лисьоза                                                                         
                        Вълна                                                             0.2-0.4 % Шеритекс КО 26
           
           
СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
В затворени опаковки, при нормални климатични условия - около 1 година. При температура под 5оС се повишава вискозитета на продукта , без да се променят приложните му свойства.