меню
  • Шеристат В

Шеристат В

ШЕРИСТАТ В е антистатично-авиважно средство, спомагащо преработката на синтетични влакна и техни смеси с вълна.

Антиелектростатична добавка към препарационни средства за производство и преработка на синтетични влакна и техни смеси с вълна. Антистатично авиважно средство за производствона гладки нетъкани текстилни изделия по иглонабивен метод

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ШЕРИСТАТ В се използва самостоятелно или като добавка подобряваща антиелектростатичните свойства на омаслители, авиважни и скробващи средства. 

  • При щрайхгарно и полукамгарно предене на синтетични влакна се нанася 1-1,5% ШЕРИСТАТ В и 8 - 12 % вода. 
  • При развлачване на синтетични влакна и регенерирани смеси, предназначени за производството на нетъкан текстил по иглонабивен метод, се нанася 0,15 - 0,20% ШЕРИСТАТ В и 8 - 12% вода в зависимост от влажността на материала. 
  • При камгарно предене на обагрени вълнени ленти нанасянето трябва да е 0,8 - 1,2% ШЕРИСТАТ В и 10 - 13% влага. Нанася се на лисьоза, като концентрацията на ШЕРИСТАТ В при първоначалното зареждане на банята е 4 - 6 g/l. Добавките се изчисляват според скоростта на преминаване на материала и степента на изцеждане. 

При меланжиране и решене на авивираните ленти от вълна и смесите им с химични влакна допълнително, чрез пулверизиране на 10%-ни водни емулсии, се нанася 0,2 - 0,4% ШЕРИСТАТ В. 

Водните емулсии на ШЕРИСТАТ В се приготвят със студена вода при енергично разбъркване или при температура 30 - 40°С. 

СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
В затворени опаковки при температура над 10оС- 1 година. При по-ниски температури се повишава вискозитетът на продукта, без да се изменят потребителските му свойства.