меню
  • Шерисофт ЕС

Шерисофт ЕС

ШЕРИСОФТ ЕС е много добър омекотител-антистатик за апретиране на тъкани и трикотаж от памук,вълна, ПЕ, ПА влакна и техни смеси. Предназначен е основно за облагородяване на изделия от прежди с висок сук или груби тъкани. Особено подходящ е за: 

  • краен авиваж на тъкани и трикотаж от вълна и смесите й със синтетични влакна; 
  • омекотяване на изделия от груби памучни платове; 
  • омекотяване на памучни одеала; 
  • омекотяване на изделия от полиамидна коприна, в това число чорапи. 
  • омекотяване на лен,лен/вискоза,лен/памук,; 

ШЕРИСОФТ ЕС подобрява прошивната способност. Запазва размерите на омекотените с него текстилни изделия. ШЕРИСОФТ ЕС не променя нюансите и не предизвиква пожълтяване . 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
 

ШЕРИСОФТ ЕС има голям афинитет към влакната. Извлича се сравнително бързо, в резултат на което концентрациите на използуваните бани непрекъснато се понижават. При периодични процеси и многократно използуване на банята след всеки шарж се налага коригиране на концентрацията на банята. При непрекъснати процеси се долива свеж разтвор в количество, съобразно вида на материала и оборудването. 


При работа в силно разредени бани текстилните материали се обработват 10 min при температура 25 - 40°С; в багрилни апарати 10 - 20 min при температура 25 - 40°С; на фулард се работи по общоприетия начин. Дозировката на препарата зависи от вида на материала, модула на банята, оборудването и желания ефект.
 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИТЕ РАЗТВОРИ: 
 

Необходимото количество ШЕРИСОФТ ЕС се разрежда при непрекъснато разбъркване до желаната работна концентрация (с хладка вода 25 - 40°С). При употреба на алкални води за приготвяне на изходния разтвор, водата предварително се подкиселява до слабо кисела реакция с 1 g/l 30%-на оцетна киселина.