меню
  • Шерисофт ЕН

Шерисофт ЕН

Шерисофт  ЕН е катионен омекотител-антистатик за естествени, синтетични влакна и смеси. Придава много добър опип на изделия тип Деним.

Шерисофт  ЕН е универсален омекотител-антистатик, който придава висока хидрофилност и антиелектростатични свойства на обработените с него текстилни материали и изделия. Особено подходящ е за:

-     кардиране и шмиргеловане на изделия от памук;
-     за кардиране на трикотаж от ПА и ПАН влакна;
-     за омекотяване на текстилни материали, предназначени за бебешки пелени и дрехи.
-     за работа в среда на органични разтворители, като антистатик-омекотител с изключително добра емулгираща способност във вода.
 
СВОЙСТВА:

Външен вид течлива паста
Йоногенност катионен/нейоногенен
Разтворимост Разтваря се добре във вода при температура 25-30 оС.Разтворът е опалесциращ със слабо кисела реакция.
Съвместимост скатионни и нейоногенни ПАВ
Устойчивост:  
- нарН устойчив в граници на рН 4-7
- спрямо твърда вода (съгласно ДИН 53905) има ясно изразена условна устойчивост
- на електролити Електролитно устойчив към NaCl.
Електролитно неустойчив къмNa2SO4

 
СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
При нормални климатични условия - 1 година. Не се допуска замръзване и близост с алкални препарати

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шерисофт  ЕН има голям афинитет към влакната. Извлича се сравнително бързо, в резултат на което концентрациите на използуваните бани непрекъснато се понижават. При периодични процеси и многократно използуване на банята след всеки шарж се налага корегиране на концентрацията на банята. При непрекъснати процеси се долива свеж разтвор в количество, съобразно вида на материала и оборудването.

При работа в силно разредени бани текстилните материали се обработват 10 min при температура 25 - 40 oС; в багрилни апарати 10-20 min при температура 25 - 40 oС; на фулард се работи по общоприетия начин.

Дозировката на препарата зависи от вида на материала, модула на банята, оборудването и желания ефект.

Някои примерни данни за употреба на Шерисофт  ЕН са посочени в таблицата.
 

Вид на текстилнитематериали
(влакна, тъкани, трикотаж, прежди)
Фулард
М 1:1
g/l
Перални машини Багрилни апарати
М 1:10, М 1:20
Памук 15 - 30 1,5-2 g/l 1,5 - 2 g/l
ВИ/ПЕ 15 - 30 - 1,5 - 2 g/l
ПАН - 1,5-2% оттеглото на материала 1,5% от теглото на материала
ПАН/ВИ - - 2 g/l
Вискоза - щапел, коприна 5 - 10 - -
Вълна,полиестерни влакна и техни смеси 15- 40 1,5- 2,5% оттеглото на материала -
ПА трикотаж-кардиране - 1,5 - 2%оттеглото на материала -


При кардиране или шмиргеловане на памучни тъкани се използуват максималните концентрации, посочени в таблицата.
Приложеното упътване е информационно. Препоръчва се да бъде приспособено към местните условия.
 
Начин на приготвяне на работните разтвори
 
Необходимото количество Шерисофт  ЕН се разрежда при непрекъснато разбъркване до желаната работна концентрация (с хладка вода 25 - 40 oС).

При употреба на алкални води заприготвяне на изходния разтвор, водата предварително се подкиселява до слабо кисела реакция с 1g/l 30%-на оцетна киселина.