меню
  • Винилестерна смола новолачна

Винилестерна смола новолачна

Винилестерната смола новолачен тип е двукомпонентна композиция
Компонент 1- разтвор на епоксивинилестерна смола новолачен тип в стирол, с добавка на акцелератор,ускорител и др.
Компонент 2- втвърдител метилетилкетонпероксид

Винилестерната смола новолачна притежава отлична адхезия към метал и бетон, висока атмосфероустойчивост (-30°С до + 165°С), устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 150°С.

Предназначение Винилестерната новолачна смола  е подходяща за приложения, включващи канали, тръбопроводи, съоръжения за обработка на промишлени отпадъци, както и в минната индустрия, саморазливни киселинно и алкалоустойчиви подови покрития и настилки, усилени с различни пълнители, за производствона шпакловки, китове, ламинати(армирани със стъклена тъкан), за киселинно, алкало и абразивоустойчиви защитни системи тип Гласфлейк (със стъклени люспи), в условия на силно агресивни среди -вода(промишлена, морска, питейна), киселини(сярна, солна, азотна,фосфорна,флуороводоровна, оцетна, мравчена), соли (алуминиев сулфат, ферихлорид, натриев хипохлорид), пари от кисели и алкални газове (хлор, серен диоксид, амоняк, въглероден диоксид, азотни окиси), петролни продукти (бензин, нафта, мазут), органични разтворители (толуол, ксилол, стирол, ацетати, алкохоли, фенол). В повечето случаи участва като лемент от разработена цялостна защитна система покрития за конкретен промишлен обект.

Смолата се използва и при повечето процеси на производство на FRP.

Двара компонента се хомогенизират добре с механична бъркалка.Работи се на малки дози.Нанася се върху подготвена по специален начин повърхност, грундирана с винилестерен грунд , модифициран с каучук, с четка, валяк или чрез шприцване. Жизнеспособност на сместа при 23°С – 20-30 минути.При необходимост разредител се използва: за технически цели – стирол, за измиване – ацетон.
 

Разход и съхнене Средният разход на винилестерната смола Н е 0,25-0,30 кг/м² (150-200 микрона) за метал и 0,30-0,40 кг/м² (200-250 микрона) за бетон. Винилестерната смола Н втвърдява
при температура 23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.