меню
  • Винилестерна смола бисфенолен тип

Винилестерна смола бисфенолен тип

Винилестерната смола Б бисфенолен тип е двукомпонентна композиция
Компонент 1- разтвор на епоксивинилестерна смола бисфенолен тип в стирол, с добавка на акцелератор,ускорител и др.
Компонент 2- втвърдител метилетилкетонпероксид

Винилестерната смола Б притежава отлична адхезия към метал и бетон, висока атмосфероустойчивост и устойчивост на силно агресивни среди, отлична устойчивост на разредени и концентрирани основи в температурен интервал -30°С до + 100°С.

Предназначение Винилестерната смола Б се използва за саморазливни киселинно и алкалоустойчиви подови покрития и настилки, усилени с различни пълнители, за производ
ство на шпакловки, китове, ламинати (армирани със стъклена тъкан), за киселинно, алкало и абразивоустойчиви защитни системи тип Гласфлейк (със стъкленилюспи), за армирани с влакна пластмаси, при производството на плавателни съдове и в канални системи в условия на силно агресивни среди -вода(промишлена, морска, питейна), киселини(сярна, солна, азотна,фосфорна, флуороводоровна, оцетна, мравчена), соли(алуминиев сулфат, ферихлорид, натриев хипохлорид , натриев и калциев хлорид), пари от кисели и алкални газове (хлор, серен диоксид), петролни продукти(бензин, нафта, мазут),органични разтворители(толуол, ксилол, стирол, ацетати, алкохоли, фенол), разредени и концентрирани основи(1-50 % натриева и калиева основа) .В повечето случаи участва като елемент от разработена цялостна защитна система покрития за конкретен промишлен обект.

Жизнеспособност на сместа при 23°С – 20-30 минути.При необходимост разредител се използва: за технически цели – стирол, за измиване – ацетон.

Разход и съхнене Средният разход на винилестерната смола Б е 0,25-0,30 кг/м² (150-200 микрона) за метал и 0,30-0,40 кг/м²( 200-250 микрона) за бетон. Винилестерната смола Б
втвърдява при температура 23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.