меню
  • Фенолна смола 612/80B за изпичане 80% в бутанол

Фенолна смола 612/80B за изпичане 80% в бутанол

dynamic viscosity [mPa.s] 80 - 125
60% B
(23 °C)

Фенолната смола, която предлагаме, се втвърдява чрез изпичане, и е подходяща за използване в комбинации от фенолни / епоксидни смоли, за покрития с висока адхезия, за химически устойчиви защитни покрития за машини, съдове и тръбопроводи. Също така е подходяща и за лакове за изолация на тел.

За предпочитане е смолата да се използва като втвърдяваща смола в комбинация с епоксидни смоли с високо молекулно тегло за формулиране на системи за вътрешно покритие на консерви, електроизолационни лакове и емайллакове за магнитна тел.

Покрития за консерви
Комбинации от 30 - 45% фенолна смола 612/80В и 70 - 55% епоксидни смоли  дават изключително гъвкави покрития с добра адхезия и химическа устойчивост за вътрешно покритие на
кутии, туби и други опаковъчни контейнери, използвани в хранително-вкъсовата промищленост.

Химически устойчиви защитни покрития
Смола 612/80B може да се използва като еднолично свързващо вещество за за химически устойчиви вътрешни облицовки за съдове, апарати и тръбопроводи.

Покрития за тел, електроизолационни лакове
Фенолна смола 612/80B може да се използва като свързващо вещество в такива покрития, особено в комбинации с (поли) винил формални смоли. 

 

Работа със смолата
Подходящи разтворители/разредители за смолата са гликолов етер, естер, диацетонов алкохол и кетони. Тази смола може да бъде пигментирана с инертни пигменти и пълнители като титанов диоксид, железен оксид, червен талк и др. За предпочитане са пигментираните системи в киселинни и алкално устойчиви системи.

Условия за изпичане на смолата
В зависимост от специфичната употреба и необходимата дебелина на покритието, условията са между 30 и 10 минути при 180 - 220 ° C. Горната температурна граница, при която започва превишаване и гъвкавост съответно започва да намалява е 220 ° C. За тънки филми като покрития от консерви, адекватни са условията от 10 - 15 минути / 190 - 200 ° C, или 90 s / 265 ° C (шоково изсушаване). Добра устойчивост на химикали се получава при 190 ° C.


Добавянето на кисели катализатори увеличава реактивността и твърдостта на филма. В същото време такъв катализатор подобрява адхезията върху алуминий и ламарина.

СЪХРАНЕНИЕ
При температури до 25 ° C стабилност при съхранение, опаковани в оригинални контейнери възлиза на най-малко 730 дни.

 

Вид разфасовки: по запитване