меню
  • Епоксидна смола за заливка пигментирана

Епоксидна смола за заливка пигментирана

Предназначение

Основното приложение на епоксидна смола за заливка е за заливане на  електронни елементи (платки).

Произвежда се в различни цветове.

 

Специфично обемно съпротивление, Ω.cm    -   6.10¹³                   

Диелектрична проницаемост

60  Hz       -   5,12  

10³  Hz     -   5,08

10   Hz     -  4,44

Двата компонента се хомогенизират добре. Жизнеспособност на сместа – 20-25 минути. Нанася се чрез заливане.

 

Разход и съхнене

Средният разход на  Епоксидна смола за заливка при дебелина 1 мм е 1,5 -2 кг/м². Композицията  втвърдява  при температура  23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 3 денонощия.