меню
  • Епоксидна смола за директен контакт с питейна вода Chimepox W-00
[ Ново ]

Епоксидна смола за директен контакт с питейна вода Chimepox W-00

Епоксидното покритие за директен контакт с питейна вода Chimepox W-00 е двукомпонентна композиция.

Компонент 1 – Смес на бисфенол А епоксидна смола и реактивен разредител.

Компонент 2 – Аминен втвърдител, получен от природни, възобновяеми източници.

 

Chimepox W-00 е изпитан в акредитирана лаборатория, като резултатите от изпитването са упоменати в протокол с номер: VA21-11203.001/1A/01.11.2021 издаден от SGS-България ЕООД. На база на този документ Химатех-АД декларира, че съставът отговаря на изискванията на Европейската комисия по Регламент 10/2011 за обща миграция, специфична миграция на формалдехид и специфична миграция на бисфенол А.

 

Предназначение

Chimepox W-00 е предназначен за защита на метални и бетонни повърхности, съдове, тръби и други в директен контакт с питейна вода. Притежава отлична адхезия към основата, много добра износоyстойчивост и химикоусточивост. Поради ниската или напълно отсъстваща миграция на бисфенол А и свободни радикали от покритието във водата, то не влияе върху качеството на водата и нейната безопасност.

 

Начин на приложение

Преди нанасяне се смесват 100 т.ч. Chimepox W-00 (компонент 1) и 49,3 т.ч. втвърдител (компонент 2). Хомогенизира се добре на бавни обороти с механична бъркалка за 2-3 минути, като се внимава да не се вкарва допълнително въздух в системата. След това сместа се прехвърля в нов съд обират се стените и дъното на стария и се разбърква отново за половин минута. Нанася се с четка, валяк или чрез шприцване.  Жизнеспособност на сместа около 1 час при 23°C. Продуктът не се разрежда!!! Времето за работа започва от момента на смесване на смолата и втвърдителя. То е по-късо при високи и по-дълго при ниски температури. Препоръчително е нанасянето да става при температури над 5˚С и влажност на основата под 8%. Мръсните инструменти се почистват с ацетон, или „Разредител смесен“. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично.

 

Подготовка на основата

Бетонната основа трябва да бъде здрава и предварително подготвена. Подготовката се извършва механично, с използване на абразивно почистващо съчноструене или фрезоване за отстраняване на циментовото мляко и достигане на здрава и текстурирана повърхност. Слабият бетон трябва да се премахне, а повърхностните дефекти /шупли, празнини, цепнатини/ да се разкрият напълно. При необходимост шуплите, дупките, цепнатините се запълкат с кит, като преди това се грундират. След втвърдяване на кита обработената повърхност се шлайфа за да няма грапавини. Всичкият прах, свободни и ронливи частици трябва да бъдат отстранени напълно, преди полагането продукта, с четка и прахосмукачка. В някои случаи се налага изравняване на цялата повърхност, което се извършва чрез шпакловане /след предварително грундиране/. Повърхността на бетона трябва да бъде грундирана , за да се получи по-добра адхезия между основата и следващия слой от системата.

Металните повърхности трябва да бъдат подготвени чрез бластиране до Sa 21/2. /ISO 8501-1/. Нагара от заваряването трябва да се отстрани. Фугите и заварките трябва да се прешлайфат. Металната основа трябва да бъде без замърсявания, омаслявания, които влошават адхезията. Препоръчително е почистване с водоструйка преди бластиращото почистване

 

Разход и съхнене

Средният разход на Chimepox W-00 е 0,200 kg/m²  за 1 слой върху метал и 0,250kg/m² за 1 слой върху бетон. Препоръчва се нанасянето на поне два слоя по кръстoсан метод. Продуктът втвърдява за 24 часа при температура +23°С. Покритието придобива ПЪЛНИ експлоатационни качества след 7 денонощия.

 

Опаковка

Двата компонента на епоксидно покритие за директен контакт с питейна вода Chimepox W-00 се опаковат поотделно. Разфасова се на комплекти с общо тегло 5kg и 25kg. Опакованият продукт се съхранява в затворени, проветливи помещения далеч от източници на топлина, запалване и пряка слънчева светлина при темпрература от +10 до +30°С.

 

Срок на годност

12 месеца и на двата компонента