меню
  • Епоксидна смола със среден вискозитет 00

Епоксидна смола със среден вискозитет 00

Епоксидна смола със среден вискозитет 00 е епоксидна бисфенол А смола със среден вискозитет и без разтворители, може да кристализира при съхранение.

Вискозитет при 25 °C -  mPa s  - 9000 - 13000

Плътност при 25 °C - g/cm³ - 1.17

Епоксиден еквивалент, [g]

182 – 192

Съотношение на смола към втвърдител = 2:1

Смола 00 може да се използва за леене, импрегниране, ламиниране и за залепване. Основни приложения намира в състави за замазки и полимерни бетони, за грундове и покрития в строителството и машиностроенето. Други формулировки с тази смола се използват в електротехниката, за изработка на инструменти и др.

Епоксидна смола 00 може да кристализира при съхранение. Разтопяването на кристализираната смола може да се извърши при 50 ° С до 60 ° С без загуба в посочените й технически данни.

Компонент 2 - Втвърдител 63-21 е модифициран полиамин за епоксидни материали

 

Предназначение

Втвърдител 63-21 намира приложение при защитните подови покрития и при подовите покрития без разтворители.