меню
  • Епоксидна смола Е 70-30

Епоксидна смола Е 70-30

Епоксидна смола Е 70-30 представлява двукомпонентна композиция:

Компонент 1-  смес от епоксидни смоли,  с добавки.

Компонент 2- втвърдител Адукт (модифициран алифатен полиамин).

 

Епоксидна смола Е 70-30 е  с подобрени еластични свойства. Предназначена е за нанасяне върху прозрачни обемни рекламни стикери.

Външен вид на  смолата  -  хомогенна, прозрачна, вискозна течност със светложълт цвят

 

Начин на приложение

Преди употреба се смесват  100 т.ч. Епоксидна смола Е 70-30(компонент 1)  и 40 т.ч. втвърдител Адукт(компонент 2). Хомогенизира се добре. Нанася се чрез заливане. Време на желиране при температура 23°С на сместа не по-малко от 20 минути.

 

Разход и съхнене

Средният разход на Епоксидна смола Е 70-30 за 1 слой с дебелина 1 мм  e  1- 1,15 кг/м².

Смолата  втвърдява при температура 23°С за 24 часа.