меню
  • Епоксидна смола 61-63

Епоксидна смола 61-63

Компонент 1 - Епоксидната смола 61 е модифицирана, ниско вискозитетна епоксидна смола, която е устойчива на кристализация. Лесно се свързва с втвърдител 63-21 при стайна температура. 

Епоксидна смола-61 е течна модифицирана ниско молекулна епоксидна смола, без разтворители, с нисък вискозитет, стабилна на кристализация.

 

Технически характеристики:

Вискозитет при 25°C                   mPa.s                     450 - 550

(DIN 53 015)                    

Епоксидно еквивалентно число    g/Equiv                   180 - 200

(DIN 16 945)

Плътност при 20°C                      g/cm³                     ca 1.13

(DIN 53 217 T.4)


Компонент 2 - Втвърдител 63-21 е модифициран полиамин за епоксидни смола 61.

Втвърдител-63 е течен модифициран полиаминадукт.

 

Технически характеристики:

Вискозитет при 25°C                             mPa.s                     200 - 300

(DIN 53 015)                    

Аминно еквивалентно число                  g/Equiv                   93

(DIN 16 945)

Плътност при 20°C                                g/cm³                     1,03 ± 0,02

(DIN 53 217 T.4)

Цвят по Гарднер                                   -                             < 2

(DIN ISO 4630)

 

Разход и съхнене

Средният разход на епоксидна смола 61-63-21 за 1 слой с дебелина 1 мм  e  1 кг/м² . Смолата  втвърдява при температура 23°С за 24 часа.

Предназначение

Епоксидната смола 61 може да се използва за заливка, импрегниране, ламинираща смола, също и като лепило или свързващо вещество на пластифицирани материали.  Приложение намира в състави за замазки и полимер бетони както и за грундове и различни покрития.