меню
  • Епоксидна прозрачна смола Chimepox 1652

Епоксидна прозрачна смола Chimepox 1652

Характеристика  

Компонент 1 -  Модифицирана некристализираща епоксидна смола на основата на бисфенол А и Ф.

Компонент 2 – Втвърдител. Представлява модифициран алифатен полиамин. Не съдържа алкил феноли и бензилов алкохол.

При работа с тази смола в дебели слоеве е необходимо клиентът да осигури такава работна среда и условия на работа, че да позволи на системата да се отърве от енталпията на екзотермичната реакция. Епоксидните системи като цяло винаги са малко трудни за използване и трябва да се разгледат обстоятелствата в околната среда и да ги контролирате възможно най-добре. Препоръчително е при изливане на слоеве над 2 см наведнъж да се поддържа температура в помещението както и на субстрата не по-висока от 20 градуса, защото има риск смолата да прегрее при реакцията с втвърдителя.  Ако е необходима дебелина от 5 см, се препоръчва това да се извърши в два отделни слоя по 2,5 см всеки, когато първият се втвърди, след това да се положи и вторият. Препоръчваме нанасяне на запечатващ първоначален тънък слой с цел избягване на образуването на въздушни мехури. Може да се направи със същата смола. 


Предназначение

Епоксидната смола Chimepox 1652 с втвърдител е подходяща за изливане на силно прозрачни дебели слоеве (до 3 см). Приложение намира в състави за прозрачни, устойчиви на пожълтяване или оцветени, непроменящи цвета си покрития. Намира приложение при изработката на декоративни триизмерни („3D“) подове (минимална дебелина за под е 1см), плотове, мебели и други арт продукти. Разходна норма на сместа от Компонент 1 и Компонент 2 при дебелина на покритието от 1мм е ~1,15 kg/m2.

За кухненски плотове не е подходящо да се остават само на епоксидна смола. Най-добре е отгоре да се направи запечатка с полиуретанов лак, тъй като епоксидите се драскат по-лесно и с течение на времето повърхността им се матира.

НЕ препоръчваме използването на дървени кофражи за направата на отливки от смолата, тъй като дървото като материал не може да отдаде нужната топлина генерирана по време на втвърдяването и е възможно това да доведе до катализа на процеса до степен, нехарактерна за този тип продукт и получаване на дефекти. Това, което препоръчваме, е при изливането на дебели слоеве (4-5см) и използване на количество над 10-12 кг наведнъж от смолата да се използва метален кофраж, тъй като металът отдава топлината много по-качествено от дървото и би следвало да се предотвратят проблеми от екзотермичната реакция.

Химатех АД не може да направи всеки възможен тест в лабораторията си по отношение на приложения, количество смола или конкретен начин на изливане, който клиентът може да има предвид по време на фазата на разработване и полагане на смолата! В лабораторни условия смолата е тествана с 1 , 5 и 8 кг на 5 см дебелина и при тези количества не е установен никакъв проблем при температура на околната среда 22 градуса. Също така температурата на работа трябва да е около 20-22 градуса. Препоръчително е и да се грундират и запушат порите на дървото преди да се излива дебел слой с цел да се избегне каталитичен ефект, който води до по-бърза реакция и по-висока екзотермия.


Качествени показатели   Епоксидна смола       

Вискозитет при 25 °C, [mPa.s] 900-1000

Плътност при 23°C, [g/cm3] Ca 1.12-1,16

Епоксиден еквивалент, [g] 180 - 190

Цвят по Гарднер <1

 

Качествени показатели Втвърдител


Вискозите при 25 °C, [mPa.s] 10-18

Аминен еквивалент, [g] 65

Плътност при 23°C, [g/сm3] 0,95 + 0,02

Цвят по Гарднер < 1

 

Свойства на сместа
Вискозитет при 25 °C, [mPa.s] 175-185

Температура на встъкляване, °C 56

Твърдост по Шор Д 77

Съотношение – Компонент 1 : Компонент 2 100 : 38

Жизнеспособност на сместа (100g смес при 23°C), [min] 300

Време за втвърдяване при 23°С (комп.1+комп.2) и дебелина 5см, [h] 60

Mинимална температура на втвърдяване , °C                                         16

 

Начин на работа

Смесват се 100 т.ч. „Chimepox 1652 (компонент 1)“ и 38 т.ч. „Втвърдител за епоксидна смола Chimepox 1652 (компонент 2)“. Хомогенизира се добре с механична бъркалка, прехвърля се съдържанието в нов съд и се хомогенизира отново за кратко. Нанася се с четка, валяк или чрез изливане. Жизнеспособност на сместа 3-4 часа. Сместа втвърдява до 3 дни. Пълни експлоатационни показатели се добиват след 7 денонощия.

 

Важни съвети и препоръки при дебелослойно изливане:

При изливане на дебели слоеве в дървен кофраж или заливане в масиви от дърво е нужно да се вземат предвид няколко неща:

-Тъй като дървото има ниски стойности на топлопроводимост не е възможно да се отдаде нужната топлина генерирана по време на втвърдяването и е възможно да последва катализиране на процеса на втвърдяване до степен, нехарактерна за този продукт и възможност за напукване, завиране и др.

-Високата температура на смолата или в помощението, в което се излива смолата може да доведат до гореописания резултат.

-Негрундирано предварително дърво може да спомогне за по-бързо дърво, поради естествените вакси в материала.

-Препоръчваме изпозлването на метални кофражи при възможност, тъй като маталът има много по-високи стойности на топлопроводност и би следвало да осигури нужното охлаждане на сместа.

-При изливане на слоеве над 2см наведжнъж е желателно температурата в помещението да не превишава 20°C, за да не се прегрее смолата.

-Преди изливането на дебели слоеве слагането на смолата и втвърдителя в хладилника за НЕ повече от 5-10 минути, би спомогнало да се избегне силна екзотермия на процеса. Тъй като смола и втвърдител стояли на слънце или в помещение, което е горещо, би довело до увеличаване скоростта на реакцията многократно.

-Възможно е използването на вентилатор по време на втвърдяването, който да помогне за отдаване на температурата, но това от своя страна е възможно да предизвика вълнообразни форми по повърхността. Така че ще е задължително полирането на смолата след това.

Това са само указания и съвети, които могат да спомогнат за подобряване на процеса на изработка. Химатех-АД не носи отговорност за дефекти получени в следствие на спецификата на работа на клиентите. Преди всяко индивидуално приложение препоръчваме всеки клиент да си направи нужните тестове и опити, за да установи най-добрите условия и методики на работа!

Надяваме се тези обяснения да са полезни, за да се избегнат проблеми при използването на продукта!