меню
  • Епоксиден гел

Епоксиден гел

Епоксидният гел е млечно бял на цвят, пастообразен и се използва за запълване на пукнатини. 

Епоксидният гел от Химатех АД представлява двукомпонентна тиксотропна композиция на базата на епоксидни смоли и специални пълнители. Предназначен е за употреба при температури между +10°С и 35°С. Използва се за запечатване на пукнатини, запълване на празнини и шупли и многофункционално лепило с висока устойчивост на свличане.  Препоръчва се за външна и вътрешна употреба за бетонни елементи, твърд естествен камък, мрамор, керамични изделия,замазка,тухли,зидария ,стомана,желязо, алуминий.

Притежава следните предимства:

  • Лесно полагане
  • Добра химическа и механична устойчивост
  • съдържа летливи органични съединения в рамките на разрешените според българското законодателство.
  • Лесно почистване.
  • Устойчивост срещу свличане при дебелина до 1,3-1,5см
  • Нанасяне по вертикални повърхности и тавани.
  • Висока атмосфероустойчивост
  • Добро сцепление с основата.

 

Епоксидният гел е предназначен за професионална употреба, използва се без разреждане. При употреба като лепило се нанася с помощта на шпатула, мистрия или назъбена маламашка. При залепване на профили по вертикални повърхности трябва да се притиснат и подпрат елементите в продължение на 24 часа до втвърдяването на лепилото. При запълване на пукнатини, празнини и шупли може материалът да се нанася и чрез екструдиране с пистолет. Замърсените повърхности и инструменти се почистват веднага след употреба .Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично. Средният разход на  епоксиден гел е 1,3-1,5кг/м2 с дебелена на слоя 1мм . За измиване на инструментите се използва ацетон. Трябва да се спазват условията за безопасна работа, които се дават в Информационния лист за безопасност.

Покритието придобива пълни експлоатационни качества след 7 денонощия.

 

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде чиста, суха (до 4% влага) и без наличие на замърсяване от прах, масла, смазки, стари покрития и запечатки. Ронещите се частици и циментово мляко трябва да се отстранят до постигане на чиста, отворена структурна повърхност. Металните повърхности трябва да бъдат подготвени чрез бластиране до Sa 21/2. /ISO 8501-1/. Нагарът от заваряването трябва да се отстрани. Фугите и заварките трябва да се прешлайфат. Металната основа трябва да бъде без замърсявания, омаслявания, които влошават адхезията.