меню
  • Силаст Д2 ЕТИ

Силаст Д2 ЕТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА       

Бикомпонентна композиция:

– компонент 1 – смес на течен силиконов каучук с пълнители и добавки;

– компонент 2 – втвърдител за силиконов каучук К168 (смес на алкоксисилан и органо-калаено съединение). Компонент 2 се прибавя към компонент 1 непосредствено преди употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продуктът се употребява като средство за изолация на изделия в електрониката и електротехниката – за направа на електротехнически средства (напр. изолатори за ниско, средно и високо напрежение); за заливане на трансформатори с цел изолация и др.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба се смесват 1 кг от  силиконовата паста (компонент 1) и 0.05 кг (5 %)  от компонент 2 (втвърдител К168). Хомогенизира се добре, след което се излива върху предварително подготвен детайл. Времето за работа с пастата и добавения към нея втвърдител, в съответствие с инструкцията при 20±2 °С е 45-60 min.