меню
  • Силаст Д2 Е

Силаст Д2 Е

Силаст Д-2 Е е термоустойчива прозрачна силиконова двукомпонентна смес със състав за уплътняване и херметизиране на електронни елементи.

– компонент 1 – бикомпонентна смес на полидиметилсилоксанов полимер и полидиметилсилоксаново масло;

– компонент 2 – втвърдител К168 (смес на органокалаено съединение и алкоксисилан).

Предназначение

Използва се в електрониката и електротехниката за запечатване на електрически и електронни детайли с цел изолация от влага, прах, атмосферни влияния и др. След вулканизация издържа на слаби натоварвания (вибрации и натиск).

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Към 100 т. ч. от компонент 1 се прибавят 5 т. ч. от компонент 2.

Сместа се разбърква бавно до получаването на хомогенна маса и се оставя в статично положение за 2-3 минути, след което се излива върху предварително почистена и суха повърхност от детайл и/или изделие.  

Оптимално експлоатационно време с 5 % втвърдител К168, min

25±5

Време на желиране с 5 % втвърдител К168 при 20±2 °С, min

40÷70

Време за вулканизация, h

24

Термична устойчивост, °С                               

200

 

Протокол от изпитване на топлопроводимост / температурната проводимост [W/m.K] / на силиконова прозрачна паста Силаст Д2 Е.