меню
  • Винилестерен лак Новолачен

Винилестерен лак Новолачен

Винилестерният лак новолачен тип е двукомпонентна композиция
Компонент 1- суспензия на пигменти и пълнители в разтвор на епоксивинилестерна смола новолачен тип в стирол, с добавки
Компонент 2- втвърдител

Винилестерният лак новолачен тип притежава висока атмосфероустойчивост, устойчивост на силно агресивни среди в температурен интервал -30°С до + 150°С. Лакът притежава по-добра устойчивост на киселини и органични разтворители в сравнение с останалите лакове.

Винилестерният лак новолачен тип се използва за защитно покритие върху грундирани с винилестерен грунд, модифициран с каучук или друг подходящ грунд, метал и бетон, в условия на силно агресивни среди - вода(промишлена, морска, питейна), киселини(сярна, солна, азотна,фосфорна,флуороводоровна, оцетна, мравчена), соли(алуминиев сулфат, ферихлорид, натриев хипохлорид), пари от кисели и алкални газове (хлор, серен диоксид, амоняк, въглероден диоксид, азотни окиси), петролни продукти(бензин, нафта, мазут), органични разтворители(толуол, ксилол, стирол, ацетати, алкохоли, фенол).В повечето случаи участва като елемент от разработена цялостна защитна система покрития за конкретен промишлен обект.

РАЗХОД И СЪХНЕНЕ Средният разход на винилестерният лак новолачен тип е 0,25-0,30 кг/м² (150-200 микрона) за метал и 0,30-0,40 кг/м² (200-250 микрона) за бетон. Винилестерният
лак новолачен тип втвърдява при температура 23°С за 24 часа. Покритието придобива експлоатационни качества след 7 денонощия.

Смесването с втвърдителя става непосредствено преди работа. Препоръчва се да се работи на малки дози – от 2-3 кг. Компонентите се съхраняват в помещения с температура до 20 °С. Вторият слой може да се нанася 6 часа след нанасяне на първия слой.Готовата повърхност не трябва да се мокри 72 часа след нанасяне на последния слой.

 

Техника на безопасност

При работа с полимерни състави, съдържащи органични разтворители, трябва да се спазват изискванията за хигиената и безопасността на труда. Трябва да се работи внимателно и да не се допуска директен контакт с незащитени части от човешкото тяло.Работниците трябва да бъдат снабдени с работно облекло и гумени ръкавици.При попадане на грунд или емайллак  върху кожата, материалът трябва да се отстрани, мястото да се почисти внимателно, подсуши и намаже със защитен крем.

Забранява се на работната площадка де се пуши и да се извършват заваръчни работи.

Всички работници трябва да преминат на инструктаж по техника на безопасност с материали, съдържащи органични разтворители.